Raaka-aineista elintarvikkeiksi

Tutkimuksemme ydinalue on elintarvikkeiden valmistusprosessit, erityisesti kotimaisten elintarvikeraaka-aineiden jalostusketjujen hallinta. Haluamme syventää tietoa bioprosessoinnin hyödyntämisestä terveyttä edistävien ainesosien muokkaamiseksi. Tutkimus edistää elintarvikkeiden kemiallista, mikrobiologista, ravitsemuksellista ja aistittavaa  laatua.

  • Ainesosien ominaisuudet, reaktiot ja vuorovaikutukset elintarvikematriiseissa
  • Terveyttä edistävien ainesosien tunnistaminen, tuottaminen ja muokkaaminen bioprosessointia hyödyntäen
  • Vastuullisesti tuotetut raaka-aineet, erityisesti  proteiinin lähteet
  • Kotimaisten elintarvikeraaka-aineiden jalostusketjut
  • Luonnonvaroja säästävät pakkaukset 
  • Prosessilaboratoriot ja pilot-valmistuslaitteistot.

Tutkimusryhmiä