Mikrobit hyötykäyttöön

Tutkimme mikrobivarantojen ja genomi- ja metaboliatietojen hyödyntämistä tavoitteena uudet biotekniset sovellutukset. Tutkimusalueita ovat entsyymien ja bioaktiivisten aineiden hyödyntäminen, haitallisten mikrobien diagnostiikka ja mikrobihaittojen ehkäisy, biojalostus, elintarvikkeiden prosessointi sekä veden ja maaperän puhdistus.

  • Mikrobien systeemibiologia
  • Bioaktiiviset yhdisteet ja nanopartikkelit, entsyymit ja probiootit
  • Mikrobien haitat ja niiden ehkäisy ympäristössä ja teollisuuden prosesseissa
  • Maaperän ja veden mikrobiologia ja puhdistus
  • Kasvi–mikrobi-vuorovaikutukset ja biologinen typensidonta
  • Tulevaisuuden biomassan muokkaus ja prosessointi
  • Ainutlaatuisten mikrobikokoelmien ylläpito, kartuttaminen ja mikrobikantojen karakterisointi
  • Integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikkö.

Tutkimusryhmiä