Tutkimus


Laitoksella toimii useita tutkimusryhmiä ja tutkimustoiminta on erittäin korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua ja monitieteistä. Laitoksen tutkimus on laboratoriopainotteista ja laitos on pystynyt ylläpitämään ajanmukaiset laboratoriot ja laitteistot. Laitos on ollut erittäin menestyksekäs tutkimusrahoituksen hankinnassa EU:n, Suomen Akatemian ja TEKESin tutkimusmäärärahojen jaossa.

Tutkimuksen painoalat

Tutkimusryhmien esittelyt löytyvät painoalojen sivuilta.

Tieteellinen toiminta

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä