Opiskelu

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella voit suorittaa maisterintutkinnon kuudessa pääaineessa: biotekniikka, elintarvikekemia, elintarviketeknologia, maaperä- ja ympäristötiede, mikrobiologia sekä ravitsemustiede.

Laitoksen pääaineisiin voi hakeutua maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnan elintarviketieteiden tai ravitsemustieteen hakukohteiden ja biotieteellisen tiedekunnan molekyylibiotieteiden tai ympäristötieteiden kandidaatinohjelmien kautta. Reitti mikrobiologiaan ja biotekniikkaan kulkee pääasiassa biotieteellisen tiedekunnan kautta. Maaperä- ja ympäristötieteen voi valita maisteriopintojensa pääaineeksi, kun on suorittanut maataloustieteiden tai ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon.

Laitos tarjoaa tiedekunnan ja kampuksen opiskelijoille myös kemian ja biokemian perusopetusta.

Kurssitarjontaan ja opinto-oppaaseen pääset tutustumaan EYT-laitoksen opinto-oppaan (pdf) avulla ja Weboodin hakutoiminnon kautta. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat lisäksi hakea tietoja opinnoista Flammasta ja Moodlesta.

 

Opintojen rakenne

kirjojaOpinnot koostuvat kolmivuotisesta elintarviketieteiden (ETK) tai maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tutkinnosta (180 op) ja kaksivuotisesta maisterin (ETM, MMM, FM) tutkinnosta (120 op). Opetus sisältää luentojen lisäksi laboratorioharjoituksia, pienryhmäopetusta sekä harjoittelujakson.

Tarkempia tietoja opinnoista ja tutkintorakenteesta on esitetty tiedekunnan opinto-oppaassa sekä elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen oppaasta.