Ravitsemustiede

ravitsemustiede

Ravitsemustieteen opintoihin liittyviä ohjeita Helsingin yliopiston Moodle-alustalla. Kirjaudu sivulle vierailijana.

Ravitsemustieteen tavoitteena on tutkia ja opettaa ihmisen ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä perustieteistä aina käytännön sovelluksiin saakka. Kemia ja biologia sekä erityisesti biokemia ja fysiologia muodostavat sen pohjan, jolla selvitetään ravinnon osuutta eri elintoiminnoissa. Ravitsemustiede vastaa kysymyksiin kasvun, elämän ylläpidon, lisääntymisen ja terveyden vaatimista ravintoaineista ja niiden määristä. Ravitsemustieteen tutkimuskohteisiin kuuluvat myös ruoka-aineiden ja -lajien merkitys ravitsemuksessa samoin kuin ravinto- ja ruoka-aineissa eri ruoanvalmistusprosesseissa tapahtuvat muutokset.

Ravitsemustiede ei tukeudu yksinomaan luonnontieteisiin, sillä ihmisen ravitsemukseen vaikuttavat paitsi biologiset myös sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja psyykkiset tekijät. Selviteltäessä yksilöiden, ryhmien ja kokonaisten kansakuntien ruoankäytön eroja sekä etsittäessä ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin ravitsemusongelmiin sovelletaan myös yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä tietoa ja tutkimusmenetelmiä.

Ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevat valmistuvat elintarviketieteiden kandidaateiksi (alempi korkeakoulututkinto 180 op) tai maistereiksi (ylempi korkeakoulututkinto yhteensä 300 op). Ravitsemustieteen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on ravitsemustieteen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. He voivat työskennellä järjestöissä, elintarviketeollisuudessa sekä ruokapalvelualalla.

Maisterivaiheessa voi suuntautua fysiologiseen ravitsemukseen, kansanravitsemukseen, globaaliin ravitsemukseen tai ruokapalveluiden johtamiseen – tai kehitellä oman polkunsa. Ravitsemustieteen pääaineessa maisterin tutkinnon saavuttaneet voivat toimia asiantuntijatehtävissä järjestöissä, tutkimuslaitoksissa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä ruokapalvelualan johtotehtävissä.

Professorit

Marja Mutanen, ravitsemusfysiologia
Mikael Fogelholm, ravitsemustiede

Yliopistonlehtorit

Maijaliisa Erkkola, ravitsemustiede
Riitta Freese, ravitsemustiede
Christel Lamberg-Allardt, ravitsemustiede
Anne-Maria Pajari, ravitsemustiede
Raisa Valve, ravitsemustiede

 

Ravitsemusterapia
Ravitsemusterapeutin pätevyys edellyttää maisterin tutkinnon suorittamista Itä-Suomen yliopistossa.