Mikrobiologia ja mikrobi ja ympäristöbiotekniikka

opiskelijat

Mikrobiologian opintoihin liittyviä ohjeita Helsingin yliopiston Moodle-alustalla. Kirjaudu sivulle vierailijana.

Mikrobiologia on oppiaine, joka käsittelee ja tutkii mikro-organismeja ja niiden kiehtovaa maailmaa. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa mikrobiologian opetus ja tutkimus kohdistuvat etenkin mikro-organismien ihmiselle ja hänen toiminnoilleen tuottamiin hyötyihin ja haittoihin. Erityishuomio on mikrobiekologiassa ja mikrobiologian sovelluksissa maa- ja metsätaloudessa, metsäteollisuudessa, elintarvikkeiden tuotannossa sekä ympäristönhoidon biotekniikassa.

Mikrobiologian pääaineessa voi maisterivaiheessa suuntautua sivuainevalintojen ja opintojen mukaan ympäristömikrobiologiaan, elintarvikemikrobiologiaan, sienitieteeseen, bakteriologiaan tai virologiaan. Mikrobiologian maisterin- tai jatkotutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiallisesti asiantuntijoiksi tutkimuslaitoksiin, teollisuuteen, sairaala- ja valvontalaboratorioihin sekä hallinto- ja opetustehtäviin.

Mikrobiologiaa opetetaan Viikin kampuksella kahden laitoksen (elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos sekä biotieteiden laitos) ja kahden tiedekunnan (maatalous-metsätieteiden sekä bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnat) ylittävänä Helsingin yliopiston mikrobiologian yhteisopetuksena.

Mikrobiologian voi valita maisterivaiheen pääaineeksi joko molekyylibiotieteiden, elintarviketieteiden, ympäristötieteiden tai biologian kandidaatin koulutusohjelmasta. Maisteriopinnoissa on mahdollisuus suuntautua elintarvikemikrobiologiaan, ympäristömikrobiologiaan, sienitieteeseen, bakteriologiaan tai virologiaan. Mikrobiologia voi myös olla sivuaineena joko kandidaatti- tai maisteriopinnoissa. Oppiaine hallinnoi myös sienitieteen sivuainetta.

Professorit

Per Saris, mikrobiologia (elintarvikemikrobiologia)
Kaarina Sivonen, mikrobiologia (ympäristömikrobiologia)

Yliopistonlehtorit

David Fewer
Taina Lundell
Kari Steffen
Sari Timonen


Mikrobibiotekniikka ja ympäristöbiotekniikka

Lisätietoa biotekniikasta löytyy Biotekniikan sivuilta.

Professori

Annele Hatakka, ympäristöbiotekniikka

Yliopistonlehtorit

Kristiina Hilden
Pauliina Lankinen