Maaperä- ja ympäristötiede

naytteita

Maaperä- ja ympäristötieteen opintoihin liittyviä ohjeita Helsingin yliopiston Moodle-alustalla. Kirjaudu sivulle vierailijana.

Maaperä-  ja ympäristötiede on tieteenala, joka soveltaa kemian, fysiikan ja biologian menetelmiä maaperässä sekä vesistöissä ja niiden pohjasedimenteissä tapahtuvien ilmiöiden tutkimiseen. Keskeistä on ymmärtää mekanismit, jotka säätelevät aineiden käyttäytymistä erilaisissa ympäristöissä sekä osata soveltaa luonnontieteitä ympäristöriskien hallintaan. Maaperä- ja ympäristötieteen opiskelijat perehtyvät maan ainesosiin, maaperään eliöiden elinympäristönä sekä veden, kaasujen, ravinteiden ja erilaisten haitta-aineiden liikkumiseen ja kulkeutumiseen kasveihin, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmakehään.

Maaperä- ja ympäristötiede on maisterivaiheen pääaine, jonka taustaopinnoiksi sopivat 2015 alkaen ilman erillistä opiskelijavalintaa maataloustieteiden tai ympäristötieteiden kandidaattitasoiset koulutusohjelmat, jotka sisältävät riittävästi valinnaisia maaperä- ja ympäristötieteen opintoja. Myös muilla luonnontieteiden aloilla kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat hakea opiskelemaan maisterivaiheen pääaineenaan maaperä- ja ympäristötiedettä. Tämän alan maisteriopinnoille tarjoavat sopivaa pohjaa esimerkiksi kemia, akvaattiset tieteet, mikrobiologia, ympäristöekologia ja maaperägeologia.Opiskelijat voivat suuntautua pääaineen sisällä ympäristönhoidolliseen tai kasvintuotannolliseen maaperätieteeseen sekä painottaa opintojaan mielenkiintonsa mukaan joko maaperäkemiaan, maaperäfysiikkaan tai kasvinravitsemukseen. Suuntautumista voi tukea vielä maisteriopintovaiheessa yhdellä perusopintotasoisella sivuaineella. Ne maaperä- ja ympäristötieteen pääaineesta maisteriksi valmistuvat, jotka ovat suorittaneet riittävän määrän tiedekuntaneuvoston erikseen päättämiä maataloustieteen opintoja, voivat anomuksesta saada agronomin arvon.

Professorit

Markku Yli-Halla, maaperä- jaympäristötiede
Helinä Hartikainen, maa- ja ympäristökemia

Yliopistonlehtorit

Sanna Kanerva, maaperä- ja ympäristötiede
Asko Simojoki, maaperä- ja ympäristötiede