Kemia ja biokemia

Katse

Kemian ja biokemian opintoihin liittyviä ohjeita on Helsingin yliopiston Moodle-alustalla. (>>Maatalous-metsätieteellinen >> Kemian ja biokemian opintoneuvonta). Kirjaudu sivulle vierailijana.

Kemian ja biokemian oppiaineissa annetaan kemian, biokemian ja molekyylibiologian perusopetusta ja myös syventävää opetusta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kemiallisten ja biokemiallisten ilmiöiden hallinta on tärkeässä asemassa useissa tiedekuntamme oppiaineissa. Opinnoissa perehdytään kemian ja biokemian peruskäsitteisiin, molekyylien reaktioihin ja käyttäytymiseen. Kurssien sisällössä on pyritty ottamaan huomioon tiedekunnan eri tieteenalat ja saamaan opetukseen linjakasta yhteensopivuutta eri pääaineiden oppisisältöjen kanssa. Erilaiset laboratoriotyökurssit, joissa käytännön kemiaan ja biokemiaan perehdytään ohjatuissa pienryhmissä, ovat tärkeä osa annetusta opetuksesta. Instrumenttianalyyttisten ja bioteknisten menetelmien osuus lisääntyy jatkuvasti eri sovellusaloilla, joten myös näiden opettaminen on keskeisessä asemassa. Kemian ja biokemian opettajat osallistuvat myös biotekniikan opetuksen järjestämiseen tiedekunnassa.

Vastuuprofessorit

Biotuotannon kemian professori, Maija Tenkanen
Soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professori Marko Virta

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi kemian ja biokemian oppiaineissa suorittaa sivuainekokonaisuuden, mutta ei pääaineopintoja. Kemian sivuainekokonaisuus vaaditaan elintarvikekemian, mikrobiologian sekä maaperä- ja ympäristötieteen pääaineissa ja biokemian ja molekyylibiologian sivuainekokonaisuus vaaditaan biotekniikan pääaineessa osaksi kandidaatintutkintoa.

Sivuainekokonaisuudet

Kemian perusopinnot, 25 op
Biokemian ja molekyylibiologian perusopinnot, 25 op

Kemian ja biokemian maisteritason opetus on suunniteltu tukemaan laitoksen muiden oppiaineiden opetussisältöjä. Tällaisia aiheita ovat esim. bioepäorgaaninen kemia, kromatografia ja spektrometria. Lisäksi maisteritason opetukseen sisältyy englanninkielisiä kursseja uusiutuvien raaka-aineiden jalostuksesta. Opinnäytetöitä ja jatko-opintokursseja on mahdollista suorittaa useissa tutkimusryhmissä.