Elintarviketeknologia

ett

Elintarviketeknologian opintoihin liittyviä ohjeita Helsingin yliopiston Moodle-alustalla. Kirjaudu sivulle vierailijana.

Elintarviketeknologia on elintarviketieteiden alue, joka kohdistuu valmistusprosesseihin ja raaka-aineiden muokkaamiseen elintarvikkeiksi. Näkökulma kattaa koko tuotantoketjun raaka-aineista ruuaksi. Elintarviketeknologiassa annetaan myös valmiudet mitata raaka-aineiden ja elintarvikkeiden ominaisuuksia ja aistittavaa laatua sekä kuluttajien vasteita elintarvikkeisiin.

Ennen lukuvuotta 2013-2014  opintonsa aloittaneet voivat suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pääaineenaan elintarviketeknologia siirtymäajan aikana. 

Syksyllä 2013 opintonsa aloittavat suorittavat ensin elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan elintarviketiede  ja voivat sen jälkeen valita maisterin tutkinnon pääaineekseen elintarviketeknologian.  Myös muun soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittanut voi hakea erillisvalinnan kautta elintarviketenknologian maisteriopintoihin.

Maisterin tutkinnossa elintarviketeknologian pääaineopiskelijat voivat valita jonkun neljästä opintosuunnasta: yleinen elintarviketeknologia, lihateknologia, maitoteknologia tai viljateknologia.  Opintojen sisältöä ja rakennetta ollaan parhaillaan uudistamassa, ja tämä saattaa vaikuttaa myös opintosuuntien nimiin. 

  • Yleinen elintarviketeknologia opettaa ja tutkii elintarvike- ja biomateriaaleissa tapahtuvia ilmiöitä ja niiden hyödyntämistä kemian ja fysiikan perustalta.  Materiaalin muutokset valmistuksen, varastoinnin ja jakelun aikana, muutosten hallinta sekä prosesseissa käytettävien koneiden ja laitteiden toiminta samoin kuin prosessien ohjaaminen ja pakkaamisen teknologia ovat opetuksen keskeistä sisältöä.
  • Maitoteknologian opetuksessa syvennytään maidon teknologiaan, maidon kemiaan ja maidon mikrobiologiaan, jotka liittyvät keskeisesti juustojen, fermentoitujen maitotuotteiden ja muiden meijeriteollisuuden tuotteiden valmistukseen.
  • Lihateknologian opetuksessa syvennytään lihan kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin, lihan mikrobiologiaan sekä lihavalmisteiden valmistusprosesseihin ja niiden teoreettisiin perusteisiin ja tuotteiden laadun kriteereihin.
  • Viljateknologian tehtävänä on erityisesti viljamateriaalin ja sen komponenttien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ymmärtäminen teknologiselta ja ravitsemukselliselta kannalta, teknologian kehittäminen viljamateriaalin hyödyntämiseksi, ja em. kysymyksiin liittyvä analytiikka.

Opetus on monimuotoista: luentoja, ryhmä- ja harjoitustöitä, seminaareja ja harjoittelua. Elintarviketeknologeilla on Viikin eläinlääke- ja elintarviketieteiden talossa (EE-talo) hyvin varustetut ja ajanmukaiset opetus-, laboratorio- ja prosessitilat.

Elintarviketeknologien työpaikat ovat usein elintarviketeollisuudessa alan tieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä tutkimus-, kehitys- ja tuotantotehtävissä sekä elintarvikealan tutkimuslaitoksissa, viranomaistoimialalla ja opetustehtävissä eri oppilaitoksissa. Elintarviketeknologit työllistyvät hyvin.

Elintarviketeknologian oppiaineen vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Kirsi Jouppila

Professorit
Tapani Alatossava, maitoteknologia
Fred Stoddard, viljateknologia

Apulaisprofessori
Kati Katina, elintarviketiede

Yliopistonlehtorit
Per Ertbjerg, lihateknologia
Kirsi Jouppila, elintarviketeknologia
Kaisa Immonen, yliopistotutkija, lihateknologia
Tuula Sontag-Strohm, viljateknologia
Pekka Varmanen maitoteknologia
Hanna Koivula, pakkausteknologia