Laitos Yhteystiedot

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

 

Hallinto

Laitoksen johtaja

Professori Maija Tenkanen

 
  • puh. 02941 58410, sähköposti maija.tenkanen@helsinki.fi
  • D-talo, h. 112
   
Varajohtajat Yhteiskunnallinen vuorovaikutus / professori Mikael Fogelholm
 
  • puh. 02941 58271, sähköposti mikael.fogelholm@helsinki.fi
  • EE-talo, h. 2029
  Tutkimus / professori Marko Virta
 
  • puh. 02941 57586, sähköposti marko.virta@helsinki.fi
  • Biokeskus 1, h. 6212
  Opetus / yliopistonlehtori Sari Timonen
 
  • puh. 02941 59375, sähköposti sari.timonen@helsinki.fi
  • Biokeskus 1, h. 3007

 


Laitosneuvoston jäsenet (ja varajäsenet) 2014–2017

Puheenjohtaja professori Maija Tenkanen

PROF:

Mikael Fogelholm, professori (Marja Mutanen, professori)
Markku Yli-Halla, professori (Per Saris, professori)
Vieno Piironen, professori (Marina Heinonen, professori)
Frederick Stoddard, professori (Hely Tuorila, professori)
Kaarina Sivonen, professori (Annele Hatakka, professori)

OPMU:

Outi Brinck, tutkimusteknikko (Jutta Varis, laboratoriomestari)
Päivi Ekholm, yliopistonlehtori (Hanna Koivula, yliopistonlehtori (hanna.m.koivula))
Kristiina Mäkinen, yliopistonlehtori (Taina Lundell, yliopistonlehtori)
Anne-Maria Pajari, yliopistonlehtori (Johanna Muurinen, tohtorikoulutettava)
Matti Wahlsten, tutkimusteknikko (Riitta Saastamoinen, tutkimusteknikko (riitta.m.saastamoinen))

OPIS (2016–2017):

Lauri Narinen, elintarviket. yo. (Elisa Räikkönen, elintarviket. yo.)
Tuire Timonen, (tuire.v.timonen) elintarviket. yo. (Miia Suutarinen, elintarviket. yo.)
Vilma Oksa, elintarviket. yo. (Aurora Jauhiainen, elintarviket. yo.)
Tuomas Turkki, elintarviket. yo. (Paula Pörhönen, elintarviket. yo.)
Mari Lahti, ETK (Meri Mathlin, elintarviket. yo.)

Sihteeri

Sähköposti etunimi.sukunimi@helsinki.fi, ellei muuta mainita