Professori Annele Hatakan muotokuva paljastettiin 28.1.2016

Ympäristöbiotekniikan professori Annele Hatakan muotokuva paljastettiin ja luovutettiin Helsingin yliopiston kokoelmaan torstaina 28.1.2016. Muotokuvan vastaanotti vararehtori Anna Mauranen.

Muotokuvan maalannut taiteilija Auli Koski-Steffen kertoi mielenkiintoisesta syksyisestä maalausprojektista. Taustaksi valittiin koivut kääpineen kuvaamaan Annelen elämäntyötä, joka on merkityksellisempi kuin usein muotokuviin maalattava työympäristö. Taulu on harkittu kokonaisuus kaksiosaisine raameineen.

Annele Hatakka kiitti muotokuvan poikkeuksellista valoisuutta. Hän myös iloitsee kuvassa esiintyvistä kahdesta erilaisesta lahottajasieniryhmän edustajasta, valkolahottajasta ja ruskolahottajasta.

Annele Hatakka on toiminut ympäristöbiotekniikan professorina vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen hän toimi 24 vuotta useissa Suomen Akatemian rahoittamissa tehtävissä.

Annele Hatakka on toiminut aktiivisesti biotekniikan opetuksen kehittämisessä Viikin kampuksella. Hän on osallistunut aktiivisesti myös yliopiston hallintoon toimien mm. vuosina 1992–1994 Helsingin yliopiston konsistorin  jäsenenä ja vuosina 2004–2006 laitoksen varajohtajana.  Vuosina 2001–2003 hän toimi Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan jäsenenä.

Professori Annele Hatakan tutkimusaihe on väitöskirjatyöstä lähtien ollut uusiutuvien luonnonmateriaalien ja puuta lahottavien valkolahosienten biotekninen hyödyntäminen. Hän on tutkinut sienten ligniiniä ja selluloosaa hajottavia entsyymejä, puuhakkeiden käsittelyä sienillä ennen massanjauhatusta sähkön tarpeen vähentämiseksi (ns. biopulppaus) sekä PAH-yhdisteillä pilaantuneen maan käsittelyä sienillä. Biopulppaukseen parhaaksi valikoitunut talikääpä oli ensimmäinen Suomesta eristetty sieni, jonka koko genomi selvitettiin 2014.

Tutkimusryhmällä on yli 1500 sientä käsittävä kantakokoelma. Hän on osallistunut moniin laajoihin EU-projekteihin ja kotimaisiin tutkimuskonsortioihin, järjestänyt tieteellisiä kongresseja, ja pitänyt lukuisia esitelmiä kaikissa maanosissa. Hänellä on yli 200 julkaisua sekä neljä patenttia. Annele Hatakka on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Professori Annele Hatakka siirtyi eläkkeelle helmikuussa 2016.

Annele Hatakka Tuhat-tutkimustietokannassa

Kuva Miia Collander