Stöd för studier
  • Kurser
  • Praktik
  • Tentamina
  • Blanketter
  • Studentutbyte
  • Master's Degree Programmes

Studier

 

Sedan augusti 2005 har institutionen fem läroämnen: livsmedelsekonomi, marknadsföring, lantbruksekonomi, konsumentekonomi och miljö- och naturresursekonomi . Den vetenskapliga grunden för institutionen finns inom nationalekonomi och företagsekonomi. De studerande kan studera till kandidat och magisters examen inom livsmedelsvetenskap eller agrikultur och forstvetenskap. Som biämnen kan man inom institutionen också läsa samfunds kommunikation och landsbygdsföretagande.

Institutionen ansvarar för undervisning i fakultetens nationalekonomi, företagsekonomi och statistik undervisning. Antalet studerande är årligen 85 nya studerande och personalen uppgår till 45 personer. Institutionen är den enda på universitetsnivå inom Finland inom området. Institutionen för ekonomi inom Helsingfors Universitet har en betydande roll inom utbildandet i företagsekonomi.