Publications

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights
Faculty of Law
P.O. BOX 4 (visiting address: Yliopistonkatu 3)
FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
Tel: +358 (0)29 4123140

intlaw-institute(at)helsinki.fiPublications

 

Research on Corporations and Human Rights

Merja Pentikäinen: Yritystoiminta ja ihmisoikeudet.

Erik Castrén Institute Research Reports 26/2009, Helsinki 2009, ISBN: 978-952-10-5254-5, 147 sivua, 20€.

Globaalitaloudessa toimivien yritysten valta ja toiminnan vaikutukset heijastuvat yhteiskuntien poliittisen, kulttuurisen ja sosiaalisen elämän alueille myös yritysten kotimaiden ulkopuolella. Kun yritystoiminnalla on kiistatta myönteinen rooli yhteiskunnassa, yritystoiminnan negatiiviset vaikutukset ovat synnyttäneet keskustelun yritysten yhteiskuntavastuusta, mukaan lukien yritysten vastuusta ihmisoikeuksien toteuttamisessa.

Ihmisoikeuksien merkitys suomalaisten yritysten toiminnassa nousi näkyvästi keskusteluihin Suomessa vuoden 2008 aikana. Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on osaltaan tarjota välineitä viemään eteenpäin tätä näkemystenvaihtoa. Tutkimus selventää sitä normatiivista toimintaympäristöä, jossa yritysten vastuuta ihmisoikeuskysymyksissä tällä hetkellä toteutetaan, ja siinä valotetaan yhteiskuntavastuuseen ihmisoikeuksien näkökulmasta liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa tuodaan esiin myös suomalaisen yritysmaailman näkemyksiä yritysten ihmisoikeusvastuusta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut hakea suuntaa erityisesti julkisen vallan toimenpiteille suomalaisten yritysten ihmisoikeuksiin liittyvän vastuullisuuden vahvistamiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Tutkimus on suoritettu ulkoministeriön toimeksiannosta.

Jakelu: Tiedekirja, puh. +358-(0)9-635 177, fax. + 358-(0)9-635 017, e-mail: tiedekirja(at)tsv.fi, http://www.tiedekirja.fi.

Click here to read the summary in English.

 

States have created a bulk of international human rights norms to ensure certain rights and freedoms for persons under states' jurisdiction. Globalisation, the internationalisation of corporate actions in the globalised market, and the creation of increasingly bigger corporate entities have created new kinds of challenges for the protection of human rights. Today many transnational corporations are de facto stronger and more influential actors than many states, and the activities of these corporations have concrete effects on the enjoyment of human rights. Many transnational corporations have also implicated in the most serious human rights abuses.

These developments have resulted in discussions on the need of a new paradigm of company in which respect for minimum international human rights standards has become an issue inextricably linked to the process of building responsible corporate behaviour. The core challenge of business and human rights lies in devising instruments and structures of corporate and public governance to contain and reduce the negative tendencies triggered by corporate activities in the area of human rights.

The challenges that have come to the fore necessitate an increasingly closer co-operation between state authorities and corporations. However, it is not clear what is the best way to organise this co-operation. Can corporations be obliged to respect international human rights norms? If this can be done, what are the pertinent norms for corporations? Should corporations also participate in creating new norms and/or implementing the norms? In general, how corporate activities and the aim of upholding human rights could be combined in a viable way?

These are the core questions discussed in the research on corporations and human rights. The particular focus of the research is on the activities of Finnish corporations (corporations registered in Finland ) and what kind of a role these corporations could and should play in the protection of internationally recognised human rights especially when their operations are carried out abroad or otherwise have international links.

This report is the result of a research project commissioned by the Ministry for Foreign Affairs of Finland.

Researcher: Merja Pentikäinen (LL.D.)

Duration: 15.5.-31.12.2008.

Publication: Erik Castrén Institute Research Reports 26/2009, Helsinki 2009,
ISBN: 978-952-10-5254-5, 147 pages, 20€. The report is published in Finnish.
Click here
to read the summary in English.

Past events: Book launch seminar on Monday 2 February 2009. Read the the program of the book lauch event here.

Read more about the book launch from the links below: