Aiemmat yleisöluennot Yhteystiedot

    Fabianinkatu 24 (PL 4)
    00014 Helsingin yliopisto

    collegium-office(AT)helsinki.fi
    Puh. +358 02941 22457

    Kartta

KOLLEGIUM TALKS

TUTKIJAKOLLEGIUMIN YLEISÖLUENNOT KEVÄÄLLÄ 2018

KOLLEGIUM TALKS on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ja Tiedekulman järjestämä keskustelusarja, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja uuteen ihmistieteelliseen tutkimukseen. Keväällä 2018 pohdimme, mitä ovat ”yhteiskunnan aistit”. Miltä suomalainen yhteiskunta haisee, kuulostaa, näyttää, tuntuu ja maistuu?

Keskustelijoina on tutkijoita, ajattelijoita ja toimijoita yhteiskunnan eri alueilta, ja puhetta siivittää Tutkijakollegiumin tutkija. Tilaisuudet järjestetään Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4), ja ne ovat katsottavissa myös verkossa. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Ke 24.1. klo 18.00 - 20.00
Yhteiskunnan aistit: haju. Oras Tynkkynen ja Annamari Vänskä. PJ Ritva Palmén.

Hajuaisti on vähiten tunnettu ja tutkittu ihmisen aisteista. Usein hajuaisti yhdistyy voimakkaisiin kokemuksiin, tunteisiin ja muistoihin. Hajuaisti voi edustaa myös eräänlaista intuitiivista ajattelua, ja sen toiminta on yhteydessä emootioihin ja yleisiin fiiliksiin. Ensimmäisessä 'Yhteiskunnan aistit' -sarjan keskustelutilaisuudessa pohditaan sitä, miten haju tai vainu liittyvät heikkojen signaalien tutkimiseen, intuitiiviseen ajatteluun, muoti-ilmiöiden syntymiseen ja tulevaisuuden tutkimukseen. Miten villitykset syntyvät? Kuinka luotettavasti tulevaisuutta voidaan tutkia?  Milloin jossakin ideassa on palaneen käry? Mitkä ovat tulevaisuuden trendit yliopistossa?
Keskustelijoina toimivat Oras Tynkkynen (Sitran vanhempi neuvonantaja) ja Annamari Vänskä (Adjunct Professor of Fashion Research, Aalto). Keskustelun puheenjohtajana toimii kollegiumtutkija Ritva Palmén.

Ke 7.2. klo 17.00 - 19.00
Yhteiskunnan aistit: kuulo. Paleface ja Sari Näre. PJ Tuomas Tepora.

Kuulluksi tuleminen merkitsee toisten osoittamaa hyväksyntää. Puutteellinen hyväksyntä tai vaikeneminen eivät koske vain ihmissuhteita, vaan myös yhteiskuntaa ja politiikkaa. Mistä suomalaiset puhuvat ja mistä he vaikenevat? Mitkä ovat historiallisesti olleet suomalaisen yhteiskunnan tabuja? Toisaalta, voiko muunlaisia kuin ”vaiettuja” puheenaiheita ollakaan?
Kuullun ymmärtämisen ongelmista ja tabuista keskustelevat rap-artisti Paleface ja sosiologian dosentti Sari Näre. Puheenjohtajana toimii dosentti, kollegiumtutkija Tuomas Tepora.

Ke 21.2. klo 17.00 - 19.00
Yhteiskunnan aistit: itsetunto. Olli Kiviruusu ja Laura Kolbe. PJ Ilkka Lindstedt.

Keskustelutilaisuus pohtii itsetunnon kehittymistä yksilön elämässä lapsuudesta vanhuuteen ottaen huomioon myös sukupuolen merkityksen. Miten yksilöllinen ja kollektiivinen itsetunto rakentuvat? Voidaanko puhua suomalaisten kansallisesta itsetunnosta? Tarkastelun kohteena on lisäksi itsetunnon suhde paitsi itsereflektioon ja -ymmärrykseen myös vaatimattomuuteen ja häpeään. Keskustelijoina professori Laura Kolbe ja erikoistutkija Olli Kiviruusu, puheenjohtajana dosentti, kollegiumtutkija Ilkka Lindstedt.

Ke 7.3. klo 17.00 - 19.00
Yhteiskunnan aistit: maku. Katriina Järvinen ja Semi Purhonen. PJ Hanna Ylöstalo.

Maku on aisti, jonka avulla muodostetaan kokonaisia elämäntyylejä. Maku yhdistää ja erottaa ihmisiä; sen avulla voi yhtä hyvin erottua massasta tai eliitistä kuin rakentaa kansallista identiteettiä. Valintaa makkarakastikkeen ja sushin välillä eivät siis sanele vain mieltymykset tai käytännöllisyys, vaan makuun liitetyt mielikuvat ja arvot. Myös varallisuus rajoittaa makuun liittyviä valintoja. Makua käsittelevässä keskustelutilaisuudessa pohditaan maun sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Miten elämäntyylit ja -tavat näkyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja mitä ne kertovat luokkarakenteista? Onko ”suomalainen maku” myytti, joka peittää alleen yhteiskunnalliset erot ja eriarvoisuuden? Millaisia kulttuurisia kamppailuja hyvänä tai huonona pidettyyn makuun liittyy?
Keskustelijoina toimivat psykoterapeutti ja kirjailija Katriina Järvinen sekä akatemiatutkija Semi Purhonen (Tampereen yliopisto), puheenjohtajana yliopistotutkija Hanna Ylöstalo (Tutkijakollegium).

Ke 21.3. klo 17.00 - 19.00
Yhteiskunnan aistit: näkö: Anu Koivunen ja Juho Kuosmanen. PJ Hanna-Riikka Roine.

Näköaisti on kenties aisteistamme hallitsevin ja se, millaisina muiden silmissä näyttäydymme, on ollut suomalaisillekin tärkeää. Miten Suomea erilaisissa medioissa on kuvattu ja kuvataan? Millaisia symboleja Suomesta käytetään ja miten Suomi näiden kautta nähdään niin meillä kuin maailmallakin?
Keskustelijoina mediatutkimuksen professori Anu Koivunen ja elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen (mm. Hymyilevä mies). Puheenjohtajana toimii kollegiumtutkija Hanna-Riikka Roine.