Yhteystiedot

  Fabianinkatu 24 (PL 4)
  00014 Helsingin yliopisto

  collegium-office(AT)helsinki.fi
  Puh. +358 02941 21735

  Kartta

 

Facebook banner link

 

Twitter link

youtube banner link

 

Tervetuloa tutkijakollegiumiin

Ryhmäkuva

Tutkijakollegium on humanistis-yhteiskuntatieteelliseen huippututkimukseen keskittynyt itsenäinen yksikkö Helsingin yliopistossa.

Tutkijakollegiumin tehtävänä on:

 • tarjota paikka korkeatasoisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen harjoittamiseen
 • edistää tieteiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä yliopiston tiedekuntien, laitosten ja muiden yksiköiden sekä muiden yliopistojen kanssa
 • kehittää ja ylläpitää edustamiensa alojen kansainvälisiä suhteita ja edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä.

Tutkijakollegiumin toiminta kattaa humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, teologian, oikeustieteen ja käyttäytymistieteet, mutta se voi tukea myös muiden alojen kysymyksenasettelultaan ihmistieteellistä tutkimusta. Tutkijakollegiumissa keskitytään erityisesti tieteenalojen rajat ylittävään sekä tieteen menetelmiä ja teoreettisia taustaoletuksia koskevaan tutkimukseen. Kollegium osallistuu aktiivisesti myös Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen. Tutkijakollegiumin työkieli on englanti.

Suomeksi kollegium järjestää Kympin sarja -yleisöluentosarjaa, jonka aiheena on tänä vuonna 10 tarinaa tunteista.


Lisätietoa tutkijakollegiumista löytyy englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.