EINO CONCEPTA
Kontaktuppgifter

Kansli:
Unionsgatan 38 A (PB 59)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-02941 23188
www.helsinki.fi/cens

Forskarutbildning

CENS forskarutbildning består av flera olika program. De mest centrala av dessa är:

CENS ordnar i samarbete med studiehelheten Norden både kurser och seminarier på introduktionsnivå åt studenter med intresse för forskningsområdet. CENS deltar i också de nedan nämnda utbildningsprogrammen.

 

Offentlighetsstudier
Målet för Nätverket för offentlighetsstudier är att stöda samarbete mellan forskare inom forskningsområdet från olika akademiska inriktningar genom att samla doktorsstuderanden och unga forskare till månatliga seminarier. Nätverkets samarbetspartners är CENS, Forskningsinstitutet för kommunikation (CRC) och Institutet för internationell ekonomisk rätt (KATTI).

Välfärdsstaten
CENS är en del av spetsforskningsenheten Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges (NordWel) . NordWel ordnar regelbundna forskarutbildningskurser och sommarkurser riktade till unga forskare och doktorander.

Political Thought and Conceptual Change
CENS är en del av spetsforskningsenheten Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change (PolCon) . PolCon ordnar forskarutbildningskurser och seminarier i begreppshistoria och politiskt tänkande.

Jarl Gallén-forskarskola i medeltidsstudier
Jarl Gallén-forskarutbildningskurser ordnas vart tredje år i samband med utdelningen av Jarl Galléns pris för forskning i nordisk medeltid. Kurserna organiseras av CENS i samarbete med Historiska föreningen och Glossa - Sällskapet för medeltidsforskning . Kurserna och prisen finansieras av Thure Galléns stiftelse.

År 2013 delas Jarl Gallén-priset ut i samband med konferensen Indigenous Ideas and Foreign Influences 26-27.9.2013 i Helsingfors.

Tidigare evenemang:
År 2010 delades priset ut till professor Anders Andrén från Stockholms universitet. Prisutdelningen skedde i samband med konferensen Seeing, hearing, reading and believeing. Authorities in the Middle Agesi Helsingfors 20-23.9.2010.

2007: Jarl Gallén-priset delades ut till professor Monica Hedlund från Uppsala universitet. I samband med utdelningen ordnades forskarutbildningskursen Latin i funktion samt seminariet Universalisms – the Case of Latin Europe.

2004: Jarl Gallén-priset delades ut till professor Sverre Bagge från Bergens universitet. I samband med utdelningen ordnades forskarutbildningskursen Cultural and Economic Assimilation in Medieval Northern Europe.