Organisaatio Neuvottelukunta Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Toimisto:
Unioninkatu 38 A (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin +358-02941 23188
www.helsinki.fi/cens

Kuvat näillä sivuilla olivat CENS:in järjestämässä näyttelyssä nimeltä "Nordiska minnesplatser" (Pohjoismaisia muistopaikkoja).

 

(Alla) Pohjoismaissa on ollut passivapaus vuodesta 1952 lähtien. Alunperin Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska kuuluivat tähän ja Islanti tuli mukaan kolme vuotta myöhemmin vuonna 1955.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS

Norjalainen tutkimusmatkailija Amundsen huskykoiriensa kanssa. Kuten Amundsen, CENS pyrkii tutkimaan ja "kartoittamaan" pohjoista aluetta. CENS:in tutkimus perustuu monitieteiseen tutkimukseen lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteiden alalla.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus (CENS) on tutkimusyksikkö, jonka päämääränä on niiden tekijöiden tunnistus ja analysointi, jotka tekevät pohjoismaista pohjoismaisia. Näitä tekijöitä, historiallisia kokemuksia, yhteiskunnallisia järjestelyjä, kulttuurillista ilmaisua sekä poliittista käytöstä lähestytään vastakkainasettelun osa-alueina, joilla osanottajilla on omat tavoitteet. Analyyseissä pyritään siksi välttämään pohjoismaiden kulttuurin ja poliittisen toiminnan essentialisaatiota . Yhdistävät ja erottavat tekijät ovat samanarvoisia.

Pohjoismaita tutkitaan kansainvälisessä kontekstissa unohtamatta globalisoidun maailman haasteita. Aluekeskeisyys on erityisen tärkeä tekijä. Missä määrin on järkevää analysoida pohjoismaita alueena historiallisesti tai nykyaikaan viitaten, alueena jolla on yhteisiä historiallisia kokemuksia ja/tai alueena jolla on yhteinen päämäärä maailmanpolitiikassa? Missä määrin pohjoismaiden kansalliset identiteetit ovat rakentuneet refleksiivisesti tietyntyyppisten pohjoismaiden erityisinä ilmentymismuotoina? Erityisen ajankohtaista on kysyä mitä pohjoismaat voivat tarjota kansainväliselle keskustelulle hyvien ja huonojen käytäntöjen ja niistä saatujen kokemusten myötä.

”Pohjoismaat maailmassa ja maailma pohjoismaissa” -näkökulma vaatii että CENS osallistuu keskusteluun pohjoismaiden ulkopuolella olevien toimijoiden ja tutkimuskumppanien kanssa. Ulkopuolisen näkökulman integrointi on ratkaisevasti auttanut CENSiä kasvamaan tärkeäksi kansainväliseksi areenaksi joka houkuttelee sekä nuoria että kokeneita tutkijoita yhteistyöhön kanssaan.


Uutisia

Seminaari Islannin talouskriisistä

Milloin: 25.11.2015, klo 15-18

Missä: Metsätalo, Unioninkatu 40, luentosali 6.

Tilaisuus on kaikille avoin, mutta pyydämme teitä ilmoittautumaan lähettämällä viestin osoitteeseen: heidi.haggren@pohjola-norden.fi viimeistään 18.11 mennessä.

Ohjelma

Pohjoismaiden tutkimuksen seminaari
Torstaina 3.12.2015, kl. 16-18, Unioninkatu 38 A 109 (Venäjähuone)

Maren Jonassonin esitelmä
"Transnational Perspectives on Agricultural Meetings in Finland, Sweden and Denmark ca. 1845-1860"
Ohjelma

Pohjoismaiden tutkimuksen seminaari on avoin kaikille, sekä opiskelijoille että tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan pohjoismaisesta alueesta ja sen kulttuurista monitieteellisesti.