Organisaatio Neuvottelukunta Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Toimisto:
Unioninkatu 38 A (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin +358-02941 23188
www.helsinki.fi/cens

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus (CENS) on tutkimusyksikkö, jonka päämääränä on niiden tekijöiden tunnistus ja analysointi, jotka tekevät pohjoismaista pohjoismaisia. Näitä tekijöitä, historiallisia kokemuksia, yhteiskunnallisia järjestelyjä, kulttuurillista ilmaisua sekä poliittista käytöstä lähestytään vastakkainasettelun osa-alueina, joilla osanottajilla on omat tavoitteet. Analyyseissä pyritään siksi välttämään pohjoismaiden kulttuurin ja poliittisen toiminnan essentialisaatiota . Yhdistävät ja erottavat tekijät ovat samanarvoisia.

Pohjoismaita tutkitaan kansainvälisessä kontekstissa unohtamatta globalisoidun maailman haasteita. Aluekeskeisyys on erityisen tärkeä tekijä. Missä määrin on järkevää analysoida pohjoismaita alueena historiallisesti tai nykyaikaan viitaten, alueena jolla on yhteisiä historiallisia kokemuksia ja/tai alueena jolla on yhteinen päämäärä maailmanpolitiikassa? Missä määrin pohjoismaiden kansalliset identiteetit ovat rakentuneet refleksiivisesti tietyntyyppisten pohjoismaiden erityisinä ilmentymismuotoina? Erityisen ajankohtaista on kysyä mitä pohjoismaat voivat tarjota kansainväliselle keskustelulle hyvien ja huonojen käytäntöjen ja niistä saatujen kokemusten myötä.

”Pohjoismaat maailmassa ja maailma pohjoismaissa” -näkökulma vaatii että CENS osallistuu keskusteluun pohjoismaiden ulkopuolella olevien toimijoiden ja tutkimuskumppanien kanssa. Ulkopuolisen näkökulman integrointi on ratkaisevasti auttanut CENSiä kasvamaan tärkeäksi kansainväliseksi areenaksi joka houkuttelee sekä nuoria että kokeneita tutkijoita yhteistyöhön kanssaan.


Uutisia

CENS järjestää konferenssin Conceptualizing Public Health: Nordic and International Contexts 19-20.11. Helsingissä. Huom! Tiivistelmien viimeinen jättöpäivä on siirretty 14.8.