Organisaatio Neuvottelukunta Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Toimisto:
Unioninkatu 38 A (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin +358-02941 23188
www.helsinki.fi/cens

Kuvat näillä sivuilla olivat CENS:in järjestämässä näyttelyssä nimeltä "Nordiska minnesplatser" (Pohjoismaisia muistopaikkoja).

 

(Alla) Pohjoismaissa on ollut passivapaus vuodesta 1952 lähtien. Alunperin Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska kuuluivat tähän ja Islanti tuli mukaan kolme vuotta myöhemmin vuonna 1955.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS

Norjalainen tutkimusmatkailija Amundsen huskykoiriensa kanssa. Kuten Amundsen, CENS pyrkii tutkimaan ja "kartoittamaan" pohjoista aluetta. CENS:in tutkimus perustuu monitieteiseen tutkimukseen lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteiden alalla.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus (CENS) on tutkimusyksikkö, jonka päämääränä on niiden tekijöiden tunnistus ja analysointi, jotka tekevät pohjoismaista pohjoismaisia. Näitä tekijöitä, historiallisia kokemuksia, yhteiskunnallisia järjestelyjä, kulttuurillista ilmaisua sekä poliittista käytöstä lähestytään vastakkainasettelun osa-alueina, joilla osanottajilla on omat tavoitteet. Analyyseissä pyritään siksi välttämään pohjoismaiden kulttuurin ja poliittisen toiminnan essentialisaatiota . Yhdistävät ja erottavat tekijät ovat samanarvoisia.

Pohjoismaita tutkitaan kansainvälisessä kontekstissa unohtamatta globalisoidun maailman haasteita. Aluekeskeisyys on erityisen tärkeä tekijä. Missä määrin on järkevää analysoida pohjoismaita alueena historiallisesti tai nykyaikaan viitaten, alueena jolla on yhteisiä historiallisia kokemuksia ja/tai alueena jolla on yhteinen päämäärä maailmanpolitiikassa? Missä määrin pohjoismaiden kansalliset identiteetit ovat rakentuneet refleksiivisesti tietyntyyppisten pohjoismaiden erityisinä ilmentymismuotoina? Erityisen ajankohtaista on kysyä mitä pohjoismaat voivat tarjota kansainväliselle keskustelulle hyvien ja huonojen käytäntöjen ja niistä saatujen kokemusten myötä.

”Pohjoismaat maailmassa ja maailma pohjoismaissa” -näkökulma vaatii että CENS osallistuu keskusteluun pohjoismaiden ulkopuolella olevien toimijoiden ja tutkimuskumppanien kanssa. Ulkopuolisen näkökulman integrointi on ratkaisevasti auttanut CENSiä kasvamaan tärkeäksi kansainväliseksi areenaksi joka houkuttelee sekä nuoria että kokeneita tutkijoita yhteistyöhön kanssaan.


Uutisia

Kulturkontakt Nord järjestää seminaarin Nordisk identitet i förändring 9.2 klo 13-17. Ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät tästä linkistä.

Pohjoismaiden tutkimuksen seminaari
Pohjoismaiden tutkimuksen seminaari on avoin kaikille, sekä opiskelijoille että tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan pohjoismaisesta alueesta ja sen kulttuurista monitieteellisesti.

Paikka: Unioninkatu 38 A 109 (Venäjähuone)

Milloin: Nordic Studies Research Seminar kokoontuu joka toinen torstai klo 16-18, seuraava esitlemä on 4 helmikuuta.

Paperit lähetetään viikkoa ennen seminaarin sähköpostilistalle. Jos haluat mukaan sähköpostilistalle, voit ottaa yhteyttä Merle Wesseliin (merle.wessel@helsinki.fi)

Seminaarin tulevia tapahtumia:

18.2.2016, 12:30-17:00
Seiminaari:
Racial Hygiene and Population Politics in the Nordic Welfare State
ilmoittautumiset Merle Wesselille (merle.wessel[at]helsinki.fi