Organisaatio Neuvottelukunta Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Toimisto:
Unioninkatu 38 A (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin +358-02941 23188
www.helsinki.fi/cens

Kuvat näillä sivuilla olivat CENS:in järjestämässä näyttelyssä nimeltä "Nordiska minnesplatser" (Pohjoismaisia muistopaikkoja).

 

(Alla) Pohjoismaissa on ollut passivapaus vuodesta 1952 lähtien. Alunperin Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska kuuluivat tähän ja Islanti tuli mukaan kolme vuotta myöhemmin vuonna 1955.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS

Norjalainen tutkimusmatkailija Amundsen huskykoiriensa kanssa. Kuten Amundsen, CENS pyrkii tutkimaan ja "kartoittamaan" pohjoista aluetta. CENS:in tutkimus perustuu monitieteiseen tutkimukseen lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteiden alalla.

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus (CENS) on tutkimusyksikkö, jonka päämääränä on niiden tekijöiden tunnistus ja analysointi, jotka tekevät pohjoismaista pohjoismaisia. Näitä tekijöitä, historiallisia kokemuksia, yhteiskunnallisia järjestelyjä, kulttuurillista ilmaisua sekä poliittista käytöstä lähestytään vastakkainasettelun osa-alueina, joilla osanottajilla on omat tavoitteet. Analyyseissä pyritään siksi välttämään pohjoismaiden kulttuurin ja poliittisen toiminnan essentialisaatiota . Yhdistävät ja erottavat tekijät ovat samanarvoisia.

Pohjoismaita tutkitaan kansainvälisessä kontekstissa unohtamatta globalisoidun maailman haasteita. Aluekeskeisyys on erityisen tärkeä tekijä. Missä määrin on järkevää analysoida pohjoismaita alueena historiallisesti tai nykyaikaan viitaten, alueena jolla on yhteisiä historiallisia kokemuksia ja/tai alueena jolla on yhteinen päämäärä maailmanpolitiikassa? Missä määrin pohjoismaiden kansalliset identiteetit ovat rakentuneet refleksiivisesti tietyntyyppisten pohjoismaiden erityisinä ilmentymismuotoina? Erityisen ajankohtaista on kysyä mitä pohjoismaat voivat tarjota kansainväliselle keskustelulle hyvien ja huonojen käytäntöjen ja niistä saatujen kokemusten myötä.

”Pohjoismaat maailmassa ja maailma pohjoismaissa” -näkökulma vaatii että CENS osallistuu keskusteluun pohjoismaiden ulkopuolella olevien toimijoiden ja tutkimuskumppanien kanssa. Ulkopuolisen näkökulman integrointi on ratkaisevasti auttanut CENSiä kasvamaan tärkeäksi kansainväliseksi areenaksi joka houkuttelee sekä nuoria että kokeneita tutkijoita yhteistyöhön kanssaan.


Uutisia

Öppet seminarium
2.11.2016, klo 14.15–18
SSKH festsal, Snellmannsgatan 12
Från fördom till stolthet? Tre generationer sverigefinsk kultur

Pohjoismaiden tutkimuksen seminaari
Pohjoismaiden tutkimuksen seminaari on avoin kaikille, sekä opiskelijoille että tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan pohjoismaisesta alueesta ja sen kulttuurista monitieteellisesti.

Seminaarilla on blogisivu, josta löytää tarkempaa tietoa aikatauluista ja esitelmistä.

Guidelines for NSRS

Paikka: Unioninkatu 38 A 109 (Venäjähuone)

Milloin: Nordic Studies Research Seminar kokoontuu joka toinen torstai klo 16-18. Blogisivulta löytää tarkemmat tiedot ja poikkeavat ajat.

Jos haluat mukaan sähköpostilistalle ta osallistua seminaariin ja saada salasanan esitelmäpaperien lukemiseen (blogisivulla), voit ottaa yhteyttä Merle Wesseliin (merle.wessel@helsinki.fi)

Call for papers: Nordwel:in kesäkoulu Odensessa kesäkuussa 2016
CFP ja tarkemmat tiedot löytyvät tästä

Call for papers: 29. Pohjoismaiden historioitsijoiden kongressi
CFP englanniksi
CFP tanskaksi