Information om campus Kontaktinformation

Jonas Lindholm

Planeraren för svenska ärenden vid Campus Vik och Gumtäkt

PB 62, 00014 Helsingfors universitet

e-post: jonas.lindholm@helsinki.fi

Telefonnummer: 050 448 7531

 

 

Den svenska gemenskapen i Vik och Gumtäkt

Denna sida är både för dig som studerar vid campus Vik eller Gumtäkt och vill ta så många kurser på svenska som möjligt, och för dig som funderar på vad du skall börja studera.

Vik och Gumtäkt är campus för naturvetenskaper. I Gumtäkt kan man studera ämnen som matematik, statistik, datavetenskap, fysik, kemi, geologi och geografi. I Vik kan man studera till veterinär, farmaceut eller provisor, och man kan studera bio- och miljövetenskaper, lantbruksvetenskaper, livsmedelsvetenskap, skogsvetenskap samt tillämpad ekonomi. Vill du t.ex. bli geografilärare eller provisor så är Helsingfors universitet det enda universitetet i Finland som har svenska som examensspråk och som erbjuder en examen i ämnet. Helsingfors universitet är också det enda stället i Finland där du kan bli veterinär, oberoende av studiespråk.

Under läsåret 2015–2016 ordnas uppskattningsvis ca 75 kurser på svenska i Vik och Gumtäkt – det ordnas kurser som är gemensamma för studenter i många olika ämnen, såsom vetenskapsfilosofi, statistik och vetenskapligt skrivande, och så ordnas det en mängd ämneskurser i t.ex. evolutionsbiologi, geografiska informationssystem, läkemedelstoxikologi, hållbar utveckling, nationalekonomi, genteknik, skogsbruk, kvantfysik, fladdermössens ekologi och beteende, osv. På den svenska kurssidan finns en beskrivning av alla de gemensamma kurser som ordnas denna termin.

Hur många av de kurser som ordnas på svenska som man får in i sin egen examen varierar beroende på huvudämnet – om du studerar biologi, miljövetenskap, kemi, fysik eller lantbruksekonomi så kan över en tredjedel av undervisningen i din kandidatexamen ordnas på svenska, i vissa fall över hälften. I de flesta ämnen ordnas kurserna på svenska ofta i början av studietiden – det är lättare att komma in i ämnet om man får grunden på sitt eget modersmål, och när man kan grunderna så är det lättare att ta till sig kunskapen också på andra språk. Men även om du tar kurser på finska så har du rätt att göra dina skriftliga uppgifter och skriva dina tenter på svenska – det gäller i praktiken alla ämnen vid hela Helsingfors universitet, med undantag för några engelskspråkiga magisterprogram.

Men om räknar bort kurserna då, vad finns det för svensk gemenskap i Vik och Gumtäkt utöver det? För det första finns det en hel del svenskspråkiga professorer och andra lärare, och också finskspråkiga som gärna ger handledning på svenska. I biologi finns en svensk linje, i kemi finns ett svenskt labb. I matematik, fysik, geografi, miljövetenskaper, skogsvetenskaper, lantbruksekonomi, farmaci och veterinärmedicin finns lärare uttryckligen för att undervisa på svenska, och utöver dem finns det undervisningspersonal som kan handleda på svenska i praktiken i alla ämnen. Dessutom finns tre aktiva svenskspråkiga ämnesföreningar för studenterna i Vik och Gumtäkt. Och så finns det en svensk campuskoordinator som håller i trådarna för det svenska samarbetet på campusområdena. Om du är intresserad av att utveckla tvåspråkigheten i Vik och Gumtäkt, eller om du funderar på att söka till Uni och vill veta mer om ämnena i Vik och Gumtäkt, om studiespråket eller den svenska gemenskapen, kontakta gärna campuskoordinatorn – kontaktuppgifterna finns i balken till vänster på sidan. Om du vill kan du läsa mer om tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Välkommen till Vik och Gumtäkt!