Studier - Utbildningsprogrammen

 

Institutionen har två utbildningsprogram:


Utbildningsprogrammen

Delarna av diagrammet fungerar också som länkar utom genetik och
allmän mikrobioli >> se nedan

Länkarna via huvudämnena för till de finska sidorna.


Genetik och allmän mikrobiologi är båda huvudämnen vid utbildningsprogrammet för biologi och utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper.

Utbildningsprogrammet för
biologi:

Utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper: