Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikkö

Huippuyksikön johtaja:

Turun yliopisto:
Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro
Yhteystiedot


Ryhmien johtajat:


Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikössä selvitetään kasvien ja yhteyttävien mikro-organismien kasvua, kehitystä sekä stressi- ja energia-aineenvaihduntaa. Tutkimuksessa hyödynnetään uusimpia systeemi- ja synteettisen biologian tutkimusmenetelmiä.

Primaarituottajien molekyylibiologinen tutkimus sekä sitä hyödyntävä biotaloutta edistävä soveltava tutkimus on maailmanlaajuisesti hyvin pirstoutunutta. Fossiilisten polttoaineiden kulutus on aiheuttanut ilmastonmuutoksen ja kasvava ihmispopulaatio vaatii ruoantuotannon lisäystä. Lisäksi Euroopan unioni on esittänyt uusia strategioita biotalouteen siirtymiselle. Avainasemassa on kuitenkin primaarisen energiatuotannon rajallisuus. Kasvien, levien ja syanobakteerien kykyä sitoa auringon energiaa ihmiselle käyttökelpoiseen muotoon ruoaksi, polttoaineiksi ja eläinten rehuksi on tehostettava.

Huippuyksikön päämääränä on selvittää, miten yhteyttävä organismi yhdistää auringon valoenergian sitomisen ja sitä seuraavat hiiliaineenvaihdunnan reaktiotiet, sekä tutkia mahdollisuuksia primaarituotannon tehostamiseksi. Yksikön fotosynteesitutkimuksen ja kasvien kehityksen sekä stressibiologian tutkijat ovat kansainvälisesti tunnustettuja omilla aloillaan. Aloilla on ollut tähän asti hyvin vähän kosketuspintaa toistensa kanssa, mutta nyt ne yhdistyvät ainutlaatuisena kokonaisuutena.