Tutkimus laitoksella

Mikroskooppi

Biotieteiden laitoksen tutkimuskohteet ulottuvat molekyyli- ja solutasolta yksilöiden ja lajien kautta eliöyhteisöihin ja ekosysteemeihin.

Eri organisaatiotasojen rakennetta, toimintaa ja vuoro-vaikutuksia ympäristön kanssa tutkitaan maastossa, laboratoriossa ja matemaattisin mallein.

Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus on etupäässä biologista perustutkimusta, mutta tutkimuskohteita voidaan tarkastella myös tulosten soveltamista silmälläpitäen tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Laitoksella toimii lukuisia tutkimusryhmiä ja useita tutkijakouluja.

Tutkimuspalvelut - Core Facilities

Biotieteiden laitoksella on tarjolla maksullisia tutkimuspalveluita sekä yliopistojen tutkijoille että ulkopuolisille tahoille, myös yrityksille. Lue lisää englanniksi

 

Ajankohtaista

Tutkimuspalvelut

Core Faciliites