Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma

Haluatko oppia tutkimaan eläin-, kasvi- tai mikrobisoluja ja niiden geenien rakennetta ja säätelyä? Oletko kiinnostunut proteiinien rakenteen ja toiminnan tutkimisesta ja uusien lääkkeiden ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehitystyöstä? Tahdotko oppia tutkimaan virusten rakenteita ja evoluutiota tai miten mikrobeja voidaan hyödyntää jätteiden ja myrkkyjen hajottamisessa?

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa saat ajanmukaisen yleiskuvan biotieteiden osa-alueista ja laajat tiedot geenien, solujen ja eliöiden rakenteesta, toiminnasta ja säätely-mekanismeista, bioinformatiikasta ja laboratoriotutkimuksen menetelmistä.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma tarjoaa sinulle monipuolisen ja korkeatasoisen koulutuksen akateemista osaamista vaativiin ammatteihin.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä bio- ja ympäristötieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutusohjelma hallinnoidaan bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kautta.

Koulutusohjelmaan hyväksytyille tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään aina sekä alempaan (LuK) että ylempään (FM / MMM / ETM) korkeakoulututkintoon.

Koulutusohjelmassa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pääaine on molekyylibiotieteet. Maisterivaiheessa pääaineena voi olla biokemia, biotekniikka, perinnöllisyystiede tai mikrobiologia.