Koulutusohjelmat

 

Laitoksella on kaksi koulutusohjelmaa:

 

Kaaviokuvan osat toimivat myös linkkeinä (perinnöllisyystiede ja yleinen mikrobiologia alla)


Perinnöllisyystiede ja yleinen mikrobiologia ovat pääaineita kummassakin koulutus-ohjelmassa:

Biologian koulutusohjelma

 

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma