Kasvibiologia

Pakkasjuolukat, kuva: Tiina Airamo

Opetus | Pinkka | Opintoneuvonta | Henkilöstö | Tutkimus | Yhteystiedot | Vastuuprofessori

Kasvibiologiassa tutkitaan ja opetetaan kasveihin liittyviä ilmiöitä molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Aihealueita ovat mm. kasvien fysiologinen sopeutuminen erilaisiin ympäristöoloihin, molekyyli- ja solubiologia, kasvien ja sienten fylogenia eli evoluutiohistoria ja siihen perustuva systematiikka, kasvien yhteisö- ja populaatioekologia sekä ekosysteemiekologia. Ihmisen toiminnan vaikutus kasveihin on viime vuosikymmeninä noussut yhä keskeisemmäksi tutkimuskohteeksi sekä fysiologiassa, systematiikassa että ekologiassa.

Pääaineen tavoitteena on antaa kaikille kasvi- biologian opiskelijoille kattava tietopaketti modernin kasvibiologian eri osa-alueista. Maisterivaiheen opinnoissa opiskelijat syventyvät johonkin pääaineen neljästä erikoistumislinjasta, jotka ovat

Valmistuneet kasvibiologit voivat toimia esimerkiksi asiantuntijoina ympäristö- hallinnossa tai yrityksissä. Kasvibiologia tarjoaa myös hyvän lähtökohdan aineen- opettajan opinnoille. Lisäksi kasvigenetiikkaa opetetaan läheisessä yhteistyössä kasvi- biologian kanssa. Vaihtoehtoisten opinto-jaksojen ja sivuainevalintojen avulla opiskelija voi painottaa tutkintoaan haluamaansa suuntaan.