Biotieteiden laitoksen hallinto

 

Biotieteiden laitoksella on johtaja ja varajohtaja sekä
12-jäseninen laitosneuvosto. Lisäksi kullakin kuudella osastolla on oma osastotoimikuntansa.


Laitoksen johtaja:

Professori Kurt Fagerstedt

Puh: + 358 (0)2 941 59438

kurt.fagerstedt|at|helsinki.fi


Laitoksen varajohtaja:

Professori Veijo Kaitala

Puh: + 358 (0)2 941 57723

veijo.kaitala|at|helsinki.fi