Fysiologia ja neurotiede - Tutkimus

Fysiologian pääaineessa toimii useita kansainvälisesti tunnettuja neurobiologian tutkimusryhmiä. Tutkimusongelmia tarkastellaan integratiivisesti useilla organisaatiotasoilla (molekyyleistä käyttäytymiseen) yksilönkehityksen eri vaiheissa. Hermokudoksen fysiologiaan sekä patofysiologiaan liittyviä ilmiöitä selvitetään monipuolisesti eri tutkimusmenetelmien avulla, usein yhdistäen molekyylibiologisia menetelmiä sähköfysiologiseen kuvantamiseen.

Pääaineessa toimii myös Lipidomiikkaryhmä, joka tutkii lipidien ja rasvahappojen merkitystä niin solujen, yksilöiden kuin eliöyhteisöjenkin toiminnassa. Lisäksi pääaineessa tehdään kehitysbiologista tutkimusta.


Tutkimuspalveluyksikkö / Core Facilities:

Helsinki University Lipidomics Unit

 

Tutkimusryhmät ja -projektit ryhmänjohtajan mukaan aakkosjärjestyksessä

 

Akatemiatutkija Petri Ala-Laurila:
Tutkimusryhmämme hyödyntää nisäkkään verkkokalvon tarkasti tunnettuja hermoverkkoja neuraalisen signaalinkäsittelyn perusperiaatteiden selvittämiseksi kvanttitasolla. Tutkimus ylittää tieteiden rajapinnat käyttäen sähköfysiologisia mittausmenetelmiä, molekyylibiologiaa, matemaattista mallinnusta sekä koko näköjärjestelmän tasolla tehtäviä käyttäytymiskokeita  näköjärjestelmän neuraalisen information käsittelyn selvittämiseksi. >> Lue lisää englanniksi


Professori Kristian Donner: Näköjärjestelmän neurofysiologia ja psykofysiikka
Tutkimus käsittelee ihmisen ja muiden eläinten näkösuorituksia rajoittavia perustekijöitä. Näkösignaalien ja kohinan syntymekanismeja verkkokalvossa, näköinformaation tulkintaa aivoissa sekä eläinten näön evolutiivista sopeutumista valoympäristöön tutkitaan mm. sähköfysiologisin, molekyylibiologisin ja psykofysikaalisin menetelmin.
>> Lue lisää englanniksi


Professori Kai Kaila: Neurobiologian laboratorio
Tutkimusryhmämme tarkastelee hermosolujen viestinnän ja muovautuvuuden biofysikaalisia, molekulaarisia ja ionisäätelyyn liittyviä mekanismeja aivoissa. Tutkimusstrategiamme perustuu lukuisiin sähköfysiologisiin ja molekyylibiologisiin tekniikoihin aivojen eri organisaatiotasoilla: tutkimuskohteitamme ovat kloonatut reseptorit, eristetyt tai viljellyt hermosolut, aivokudosleikkeet sekä koko aivot elävässä ihmisyksilössä.
>> Lue lisää englanniksi


Dosentti Reijo Käkelä: Funktionaalinen lipidomiikka
Tutkimusryhmällä on sekä biolääketieteellisiä että ekofysiologisia hankkeita, joissa selvitetään lipidien ja rasvahappojen merkitystä yhtä hyvin ihmisen elintoiminnoissa ja sairauksien synnyssä kuin eläinten ympäristöön sopeutumisen mekanismeissa ja ravitsemusekologiassa. Perustutkimuksen ohella pyrimme tuottamaan suoraan sovellettavissa olevaa tietoa. Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa esimerkiksi menetelmiä kantasolusiirtoihin käytettävien solujen toiminnallisuuden varmistukseen tai laajalla alueella liikkuvien vesieläinten, kuten hylkeiden ja merilintujen, ravinnonkäytön seuraamiseen. Menetelmistä tärkeimpiä ovat massaspektrometriset ja kromatografiset tekniikat sekä tilastolliset monimuuttuja-analyysit. Tutkimusryhmä on osa yliopiston lipidomiikkapalveluyksikköä (Helsinki University Lipidomics Unit) tarjoten analyysipalveluja tutkimusryhmille, viranomaisille ja yrityksille.


Dosentti Sari Lauri: Synaptic Plasticity and Development


Dosentti Ulla Pirvola: Kuulo- ja tasapainoelinten sensoriset solut
Ryhmämme tutkii sisäkorvan reseptorisolujen kehityksen ja kuoleman molekulaarista säätelyä sekä näiden solujen uudistumiskapasiteettia. Kehitys- ja solubiologisen tutkimuksemme päämääränä on kehittää biologisia interventioita, joilla kuulovauriota voitaisiin hoitaa. >> Lue lisää englanniksi


Akatemiatutkija Tomi Rantamäki:
Etsin uutta hoitokeinoa vakavaan masennukseen. Nykyisten masennuslääkkeiden terapeuttiset vaikutukset ilmenevät pitkällä viiveellä ja monet potilaat reagoivat lääkehoitoon huonosti. Nukutusaineena käytetty isofluraani lievittää masennuspotilaiden oireita hyvin nopeasti, mutta vaikutuksen mekanismia ei tunneta. Tutkimusryhmäni selvittää isofluraanin masennuslääkevaikutusten mekanismia ja merkitystä eläinmalleissa. >> Lue lisää englanniksi


Professori Juha Voipio: Neurobiofysiikan laboratorio
Tutkimusryhmämme selvittelee synapseissa ja synapsien ulkopuolella tapahtuvan hermo-solujen viestinnän biofysikaalisia mekanismeja; erityisesti hermovälittäjäaine-reseptorien ja muiden proteiinien, kuten neuronaalisen KCl-ionisäätelyproteiinin (KCC2) ja karboanhydraasin (CA VII), kausaalisesti toisiinsa liittyviä viestintämekanismeja.
>> Lue lisää englanniksi