Biologian koulutusohjelma - Kaksikielinen LuK-tutkinto

Syksyllä 2013 tai myöhemmin aloittaville biologeille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kaksikielinen LuK-tutkinto.

Kaksikielisyydestä tulee merkintä todistukseen, ja tämä voi antaa parempia mahdollisuuksia esim. opiskella muissa pohjoismaissa tai edesauttaa työnhakua.

Käytännön vaatimus on että vähintään 60 op LuK-opinnoista on suoritettu (ja tentitty) toisella kotimaisella. Suomenkielisille tämä toistaiseksi käytännössä merkitsee ensimmäisen vuoden opintoja, sekä lisäopintoja tällä hetkellä lähinnä ekologiasta ja ympäristötieteistä sekä tiedekuntien välisiä ruotsinkielisiä kursseja. Molekyylibiotieteiden ruotsinkielisen opetuksen määrä halutaan tulevaisuudessa kasvattaa.

Ajankohtaista tietoa ja kiinnostuskysely tullaan lähettämään hyväksymiskirjeiden mukana. Mitään päätöstä ei tarvitse tehdä ennen opiskelun aloittamista.

>> Lisätietoja yliopiston sivulla


Ilmoittaudu e-lomakkeella opiskelupaikkaa vastaanottaessasi tai myöhemmin.


Voit myös kysyä lisätietoja ohjelman vastuuhenkilöltä:

Susanna Fagerholm
susanna.fagerholm|at|helsinki.fi