Biologian koulutusohjelma

Biologian koulutusohjelman tavoitteet

Biologian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka työssään pystyvät
hyödyntämään uusinta tutkimustietoa elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Suomen monitieteisimpänä yliopistona Helsingin yliopisto antaa mahdollisuudet biologian eri osa-alueiden ja niitä sivuavien tieteenhaarojen tietämyksen monipuoliseen yhdistämiseen.

Tutkinnon rakenne ja suoritusaikataulu biologian koulutusohjelmassa

Biologian koulutusohjelmassa suoritetaan LuK-tutkinto pääaineena biologia.

FM-tutkinnon voi suorittaa missä tahansa biologian koulutusohjelman viidessä pääaineessa:

FM-tutkinnon tutkintovaatimuksissa käytetään käsitettä opintopolku. Sillä tarkoitetaan
niitä opintoja, jotka suorittamalla varmistaa seuraavansa tietyn pääaineen tutkintovaatimuksia.

Eri pääaineista fysiologia ja neurotiede sekä yleinen mikrobiologia jakaantuvat kolmeen, kasvibiologia neljään sekä perinnöllisyystiede kuuteen erikoistumislinjaan. Täten koko koulutusohjelmassa on valittavana 17 erilaista opintopolkua.