Biokemia ja biotekniikka - Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma

Opetus | Opintoneuvonta | Tutkimus | Vastuuprofessori | Yhteystiedot


Biokemian ja biotekniikan osastolla on kaksi pääainetta; biokemia ja biotekniikka.
Pääaineet kuuluvat molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan.

Hakeminen koulutukseen


Opiskelu

Biokemia on elämää molekyylitasolla tutkiva tiede, joka toimii myös monien muiden biologisten ja lääketieteellisten tieteenalojen perustana.

Biokemiassa pyritään selvittämään ja  ymmärtämään biologisten prosessien ja niiden häiriötilojen (sairaudet) taustalla toimivia kemiallisia mekanismeja. Keskeinen osa biokemiaa on biomolekyylien ja niistä rakentuvien suurempien kompleksien rakenteen, keskinäisten vuorovaikutusten ja toiminnan tutkimus.

Biokemian opinnot perehdyttävät opiskelijan myös biokemialliseen metodiikkaan, jota sovelletaan laajalti paitsi biotieteellisessä perustutkimuksessa myös terveydenhuollon laboratorioissa ja lääke- , elintarvike- ja prosessiteollisuudessa. Biokemian pääaine kouluttaa erikoisalansa asiantuntijoita tutkimuksen, elinkeinoelämän ja viranomaistoiminnan palvelukseen.  >> Lue lisää

Biotekniikka on biotieteellistä ja erityisesti molekyylibiologista perustietoa ja bioinformatiikkaa muihin luonnontieteisiin, lääketieteeseen ja insinööritieteisiin yhdistävä, nopeasti kasvava tieteenala. 

Tunnusomaista biotekniikalle on pyrkimys käytännön sovelluksiin kuten uusien lääkeaineiden ja muiden tuotteiden tai analyysi- tai valmistusmenetelmien kehittämiseen. Biotekniikan opinnot rakentuvat vankalle molekyylibiotieteelliselle perustalle, jota mm. liiketaloustieteen ja bioprosessitekniikan opinnot täydentävät. Biotekniikan opetukseen osallistuvat aktiivisesti myös Biotekniikan instituutti ja molekyylibiotieteiden muut pääaineet.     >> Lue lisää


Tutkimustoiminta ja tutkimuspalveluyksiköt

Biokemian ja biotekniikan osastolla toimii useita korkealuokkaisia ja kansainvälisesti tunnettuja tutkimusryhmiä. Tutkimuksen painopiste on solun kalvoproteiinien ja kalvorakenteiden perustutkimuksessa. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat solukalvon signaloinnin, soluadheesion,  autofagian ja solunsisäisen  kalvoliikenteen mekanismit.    >> Lue lisää tutkimuksesta

Tutkimuspalveluyksiköt / Core Facilities:


Hallinto ja yhteystiedot

Biokemian ja biotekniikan osaston vastuuprofessorina toimii on professori Kari Keinänen.