Biotieteiden laitos

Biotieteiden laitos muodostaa Viikin tiedepuistossa Suomen näkyvimmän ja laajimman biotieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittavan kokonaisuuden.

Laitoksella on kaksi koulutusohjelmaa: biologia ja molekyylibiotieteet. Nämä koulutusohjelmat antavat opetusta yhteensä seitsemässä eri pääaineessa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Laitoksessa voi suorittaa myös aineenopettajan kelpoisuuden sisältävän tutkinnon biologia opetettavana aineena.

Tutkimus on luonteeltaan kansainvälistä ja laaja-alaista. Tutkimuskohteet kattavat yhtä hyvin molekyyli - ja solutason kuin organismit, populaatiot ja ekosysteemit. Laitoksessa toimii useita tutkimuksen huippuyksiköitä.

Aktiivisesta ja korkeatasoisesta tutkimuksesta johtuen laitoksesta valmistuu runsaasti tohtoreita. >> Lue lisää tutkimuksesta

Tutkimuksen tueksi biotieteiden laitoksella on tarjolla erilaisia tutkimuspalveluita (Core Facilities). >> Lue lisää englanniksi


Opetus osastoittain 2015 - 2016

 

Biokemia ja biotekniikka

 

 

Ekologia ja evoluutiobiologia

 

 

Fysiologia ja neurotiede

 

 

Kasvibiologia

 

Perinnöllisyystiede

 

Yleinen mikrobiologia

 

 Ajankohtaista


  1. Opetuksessa


Huippuyksiköt


  1. Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö

Tutkimuspalvelut

Core Faciliites