Opiskelu

Yhteystiedot

      Klikkaa kuvakkeita:   

facebookBYtdk

facebookMMtdk

FBFtdk

facebookHY

twitter

youtube

LERU

 

University of Helsinki:

HY

 

Studier på svenska:

uni på svenska

 

Tervetuloa hakemaan MBIOT- maisteriohjelmaan:

IMDP 2016

 
päivitetty 21.11.2016
viola.niklander-teeri (at) helsinki.fi
leila.kauppinen (at) helsinki.fi

Biotekniikka - tervetuloa opiskelemaan!

opiskelijat

Helsingin yliopiston uudet maisteriohjelmat syksystä 2017 alkaen

Helsingin yliopiston uudistetut kansainväliset maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2017. Osa ohjelmista on täysin uusia ja muiden sisältö on uudistettu. Katso uutinen ja lisätietoa tästä.

Haku ohjelmiin (28 kpl) alkaa joulukuun 2016 alussa. Katso kaikkien ohjelmien nimet ja lisätiedot tästä. Katso hakuajat tästä.

Tässä tärkeimmät uudet ohjelmat biotekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille:

Tervetuloa hakemaan!

 

 

Biotekniikan maisterivaiheen hakukohde ja pääaine 2015-2016 ja 2016-2017

Biotekniikalla tarkoitetaan elävien eliöiden, solujen tai solun osien hyödyntämiseen perustuvia tekniikoita, joissa yhdistyvät luonnontieteet ja insinööritieteet. Biotekniikkaa käytetään hyväksi etsittäessä ratkaisuja esimerkiksi uusien lääkeaineiden valmistukseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön, elintarvikkeiden laadun parantamiseen sekä pilaantuneen maan puhdistamiseen. Olisitko sinä kiinnostunut kehittämään uusia bioteknisiä menetelmiä esimerkiksi rokotteiden turvallisempaan ja tehokkaampaan tuotantoon? Entä kiinnostaisiko sinua ruoan- ja energiantuotannon kehittäminen siten, että ruoka ja energia riittäisivät maailman kasvavalle väestölle, mutta tuotanto olisi ekologisesti ja eettisesti kestävää? Haluaisitko olla kehittämässä uutta mikrobeihin ja niiden entsyymeihin perustuvaa energiabiotekniikkaa tai vaikkapa bioetanolin tuottoa puusta?

Tervetuloa opiskelemaan Viikin kampuksen yhteiseen Biotekniikan maisterivaiheen hakukohteeseen ja pääaineeseen ! Opetukseen osallistuvat Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (BYtdk), Maatalous-matsätieteellinen tiedekunta (MMtdk), Farmasian tiedekunta (Ftdk) sekä Biotekniikan instituuttti (BI).

Biotekniikan pääaineen tutkintovaatimukset 2016-2017 löytyvät tästä. Biotekniikan pääaineessa voit oman kiinnostuksesi mukaisesti erikoistua yhteen biotekniikan pääaineen kuudesta syventävästä opintosuunnasta/erikoistumislinjasta. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opintosuunnat ovat elintarvikebiotekniikka, kasvi- ja metsäbiotekniikka, kotieläinbiotekniikka sekä mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa erikoistumislinjat ovat farmasian biotekniikka ja molekulaarinen biotekniikka. Lisätietoa opintosuunnista/erikoistumislinjoista (suluissa opetuksesta vastaava yksikkö):

Maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • tunnet valitsemasi syventävän opintosuunnan erityispiirteet ja käyttömahdollisuudet bioteknisten sovellusten kehittämisessä
  • pystyt arvioimaan biotekniikan käytön eettisiä vaikutuksia ja kaupallistamisen edellytyksiä
  • osaat soveltaa biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, matemaatiikkaa ja tilastotiedettä biotekniikan käytön tulevaisuuden tarpeisiin valitsemassasi erikoistumislinjassa/opintosuunnassa
  • saat perusvalmiudet kansainvälistymisestä, projektityöskentelystä ja viestintätaidoista
  • osaat hankkia oman alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
  • saat hyvät valmiudet jatkaa opintojasi tohtorikoulutukseen tai siirtyä työelämään
Hakusanoja: biotekniikka, molekyylibiologia, biologia, kemia, fysiikka, lääketiede, farmasia, elintarvike, kasvi, kotieläin, metsä, mikrobi, ympäristö
 

Biotekniikka on maisterivaiheen pääaine. Jos olet valmistunut kandidaatiksi molekyylibiotieteiden koulutusohjelmasta, niin sinulla on suora opinto-oikeus biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen ja sen eri erikoistumislinjoihin/opintosuuntiin. Jos olet valmistunut kandidaatiksi joltain muulta luonnontieteelliseltä lähialalta kotimaassa tai ulkomailla, voit hakea biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen erillisen haun kautta (joko erillisvalinnan tai maisteriohjelman (MBIOT) hakujen kautta)

Biotekniikan englanninkielinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) on bio- ja ympäristötieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekuntien yhteinen maisteriohjelma, jonka opetukseen osallistuu myös Biotekniikan Instituutti.

Biotekniikkaa voi lukea myös sivuaineena.

Biotekniikan pääaineen ja sivuaineen koordinoinnista vastaa Viikin kampuksen yhteinen biotekniikan pääainetoimikunta.

Lisätietoa biotekniikan opiskelusta antavat biotekniikan erikoistumislinjojen/opintosuuntien vastuuprofessorit ja opintoneuvojat.

 

  IMDP 2016  

Seuraava haku kansainväliseen MBIOT-maisteriohjelmaan alkaa 1.12.2015 ja päättyy 27.1.2016. Myös suomalaiset hakijat ovat tervetulleita hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin!