Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Tillbaka till skogsstigen

Näringskedjor

Näringskedjan startar alltid med en växt, alltså med en producent. Som följande i näringskedjan är en växtätare, till exempel en hare. Haren blir uppäten av ett rovdjur, till exempel av en lo. Det kan finnas flera rovdjur i näringskedjan. Pilarna i näringskedjan beskriver åt vilket håll energin och näringsämnen förflyttas. Pilen pekar alltså alltid från växten till djuret och från växtätaren till rovdjuret.


I näringskedjorna är det viktigt att komma ihåg att all energi i växten inte förflyttas till växtätaren, och att all energi i växtätaren inte förflyttas till rovdjuret. Energi går åt vid varje steg till organismens egna livsfunktioner samt frigörs som värme ut i luften. Endast en tiondel av den energi som organismen innehar förflyttas framåt i näringskedjan. Näringskedjan kan alltså inte vara hur lång som helst eftersom energi försvinner vid varje steg.

I naturen finns det färre arter som befinner sig i näringskedjans slutända, än arter som befinner sig i början av kedjan. Detta beror på att energi alltid försvinner vid varje steg av näringskedjan. Av denna orsak finns det mest av växter i naturen: de är producenter och grunden för all energitillgång. Av växterna förflyttas endast en del av energin till växtätarna som det finns färre av. Av rovdjur finns det igen färre av än växtätare. Näringspyramiden beskriver hur antalet organismer och mängden energi minskar ju längre vi kommer i näringskedjan.


Näringspyramid


Näringskedjorna berättar dessutom på vilket sätt organismerna påverkar antalet individer av en annan art i naturen. När lon äter upp harar leder det samtidigt till att inte mängden harar i skogen växer alltför stor. Om det inte fanns lodjur eller andra rovdjur skulle det finnas massor av harar i skogen och födan skulle inte räcka till för alla. Däremot ifall det inte fanns harar, skulle det gå dåligt för lon. Förändringar i artantalet hos en viss art påverkar även alla andra arter i näringskedjan: ifall växterna som haren äter plötsligt försvinner, försvinner först hararna och därefter lon. Detta betyder alltså att även om lon inte själv äter växter påverkas lon av att växterna försvinner.


Näringsväv

I ett näringsväv har många näringskedjor slåtts ihop till ett mönster. På samma sätt som ur en näringskedja kan även ur näringsväven iakttas hur materia och energi förflyttas från en organism till en annan. Ur näringsväven kan också härledas på vilket sätt varje art påverkar hur många individer av en annan art det finns i naturen.