Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Skogsstigen

Skogen är en livsmiljö, på samma sätt som till exempel en myr, äng eller sjö. I olika livsmiljöer växer olika växter och lever olika djur. Livsmiljöerna skiljs åt på basen av växtartsammansättningen: i skogen växer träd, på ängar däremot örtartade växter. Ljus, temperatur, jordmån och vattenmängd på området påverkar artsammansättningen.

Skogarna skiljer sig från varandra runtom i världen. Vid ekvatorn finns tropiska regnskogar och i Centraleuropa finns lövskogar. Största delen av Finland hör till det norra granskogsbältet. I södra Finland växer dock även lövskog.

På denna sida delar sig Skogsstigen i fyra grenar. I varje del får du bekanta dig med skogens olika drag.


Skogen som livsmiljö

På Skogen som livsmiljö –stigen presenteras olika levande varelser som lever i skogen. Du kommer även att få iaktta på vilket sätt organismerna fungerar smidigt tillsammans och bildar en fungerande skogsmiljö. På stigen får du dessutom bekanta dig med människans verksamhet i skogen.

Skogstyper

Skogstyper –stigen går igenom olika typer av skog. Också skogarna skiljer sig från varandra och på denna stig får du bekanta dig med skillnaderna.

Skogsskikt

På Skogsskikt –stigen lär du dig att identifiera olika skikt i skogens växtlighet.

Skogsnaturens mångfald

På stigen om Skogsnaturens mångfald får du en möjlighet att beundra naturens mångfald i Finlands skogar. Denna stig förklarar vad naturens mångfald betyder. Du får även information om hur det går att skydda vår skogsnatur.

Läs noggrant igenom instruktionerna för skogsstigen innan du tar dig på äventyret på Skogsstigen! Instruktionerna hittar du också på varje sida på Skogsstigen.