Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Upphovsrätten för bilderna i Virtualskogen

Bilderna i Virtualskogen är fritt användbara för privata undervisnings- och inlärningsändamål, ifall upphovsrättens innehavare nämns. Kommersiell användning och distribution av bilderna är förbjuden, utan separat lov av innehavaren av upphovsrätten.

Upphovsrättens innehavare för de olika bilderna i Virtualskogen blir synlig om du håller datormusen på bilden.
Följande webbläsare rekommenderas

Virtualskogen rekommenderas att användas med webbläsaren Mozilla Firefox 3. Nätsidorna fungerar också med Internet Explorer 7.

Välkommen till Virtualskogen!

Med Virtualskogen tar du dig ut i skogen via datorn. Genom att vandra på Virtualskogens stigar har du möjlighet att bekanta dig både med finländska skogar och hur skogsnaturen fungerar. På stigen träffar du på olika växt- och djurarter och du lär dig hur människan påverkar skogen. Dessutom får du en inblick i Finlands olika skogstyper och skogens mångfald. Ytterligare stöter du på mera sällsynta växter och djur som kan vara svåra att se i din närnatur.

I Virtualskogen finns sex olika delar:

I Skogsstigen –delen finns information om skogar. I denna del får du studera saker som har att göra med skogen. Med hjälp av länkarna kan du ta dig från sida till sida i din egen takt och enligt din egen rutt. Skogsstigen delar sig i fyra olika stigar vars ämnen är Skogen som livsmiljö, Skogstyper, Skogsskikt och Skogsnaturens mångfald.

I Skogskartan –delen hittar du tankekartor om skogen. Dessa kan du använda som hjälp innan du tar dig ut i Virtualskogen för att repetera saker som du redan visste om skogen. Du kan även använda skogskartan efteråt för att göra en sammanfattning om allting du lärt dig.

I Uppgifter –delen hittar du uppgifter som du kan göra efter att ha bekantat dig med undervisningssidorna.

I Skogsordlistan –delen har alla ord som har med skogen att göra och som används i Virtualskogen förklarats i alfabetisk ordning. Skogsordlistan öppnas i ett nytt fönster så du kan ha sidan öppen i bakgrunden hela tiden och kolla betydelsen av främmande ord ifall det behövs!

I Skogens växter –delen är det meningen att lära känna igen skogens växter. I denna del får du bekanta dig med skogens växtarter och träna din egen artkännedomskunskap!

I Till läraren –delen finns information för läraren om Virtualskogen som inlärningsmiljö.