Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Takaisin tehtävien pääsivulle

Metsien monimuotoisuus–tehtävät

 1. Kerro omin sanoin, mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus?
 2. Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää?
 3. Kerro omin sanoin, millainen on on monimuotoinen metsä?
 4. Miten voit omilla teoillasi vaikuttaa metsien monimuotoisuuden säilymiseen?
 5. Mieti myös omaa luokkaasi tai vaikka koko kouluasi. Miten voisitte ottaa metsien hyvinvoinnin huomioon luokassanne tai koulussanne?

Onko tämä eliö uhanalainen?

 • 1 a) Kyllä

  1 b) Ei

 • 2 a) Kyllä

  2 b) Ei

 • 3 a) Kyllä

  3 b) Ei

 • 4 a) Kyllä

  4 b) Ei

 • 5 a) Kyllä

  5 b) Ei

 • 6 a) Kyllä

  6 b) Ei

 • 7 a) Kyllä

  7 b) Ei

 • 8 a) Kyllä

  8 b) Ei

  Onko tämä eliö uhanalainen? -tehtävien oikeat vastaukset tästä

  1. b    2. b    3. a    4. b    5. a    6. a    7. a    8. b  1. Ennallistaminen tarkoittaa

  a) talousmetsän kaatamista b) talousmetsän puiden alaoksien karsimista

  c) talousmetsän muuttamista takaisin luonnontilaiseksi metsäksi

  2. Luonnon monimuotoisuutta metsissä on se, että

  a) metsässä on paljon erilaisia kasveja ja eläimiä b) metsässä voi poimia marjoja

  c) metsässä on paljon valoa

  3. Eläin on uhanalainen silloin, kun

  a) metsästäjä uhkaa ampua sen b) se ei löydä hyvää pesäpaikkaa

  c) se uhkaa kuolla sukupuuttoon

  4. Luonnonsuojelualueita perustetaan, jotta

  a) ihminen voisi olla niissä turvassa b) luonnon monimuotoisuuden väheneminen pysähtyisi

  c) ihmiset voisivat käydä niissä vaeltamassa

  5. Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat esimerkiksi

  a) lähteiden rannat b) mäntymetsät c) kenttäkerros

  6. Uhanalaisia eliöitä voidaan suojella

  a) lepyttämällä ne b) rentouttamalla ne c) rauhoittamalla ne

  7. Lajeja kuolee sukupuuttoon nopeaa vauhtia, sillä

  a) ihmiset metsästävät ja keräävät liikaa eläimiä ja kasveja ruoakseen

  b) pedot syövät niin paljon muita lajeja

  c) ihminen tuhoaa tärkeitä elinympäristöjä

  8. Suomen metsistä on suojeltu

  a) 15 % b) 5 % c) 10 %

  9. Metsissä elää

  a) vajaa viideosa Suomen uhanalaisista lajeista b) puolet Suomen uhanalaisista lajeista

  c) reilu kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista

  10. Suurin syy metsälajien uhanalaisuuteen on

  a) kaupunkien kasvaminen b) metsätalous c) huonot sääolosuhteet

  Katso monivalintatehtävien oikeat vastaukset tästä

  1. c    2. a    3. c    4. b    5. a    6. c    7. c    8. b    9. c    10. b


  Mene metsään!

  Virtuaalimetsän lisäksi kannattaa tutustua myös ihan oikeisiin metsiin. Voit mennä lähialueesi metsään, oli se sitten pieni kaupunkimetsikkö, luonnonmetsä tai talousmetsä. Kuinka paljon erilaisia lajeja löydät lähimetsästäsi? Kuinka monta lajia osaat tunnistaa?