Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Takaisin tehtävien pääsivulle

Metsä elinympäristönä –tehtävät

 1. Kerro omin sanoin, miltä näyttää talousmetsässä?
 2. Selitä omin sanoin, mikä on tuottajien rooli metsässä? Entä kuluttajien ja hajottajien?
  Mieti myös, mitä tapahtuisi, jos yhtäkkiä metsästä katoaisivat kaikki tuottajat?
  Tai kaikki kasvinsyöjät? Tai pedot? Tai hajottajat?
 3. Piirrä omia ravintoketjuja metsistä! Mieti metsän eläimiä ja kasveja, ja liitä niitä yhteen ravintoketjuiksi. Kuinka monta erilaista ravintoketjua keksit?
 4. Kokeile myös ravintoverkon piirtämistä! Voit vaikka miettiä, saisiko keksimäsi ravintoketjut yhdistettyä ravintoverkoksi.
 5. Vertaile talousmetsää ja luonnontilaista metsää alla olevien kuvien ja oppimasi perusteella.
  Mitä yhtäläisyyksiä löydät metsistä? Entä mitä eroja?

Talousmetsää

Luonnontilaista metsää

1. Metsän eläimiä kutsutaan

a) kasvissyöjiksi b) kuluttajiksi c) saalistajiksi

2. Jokamiehenoikeuksien mukaan saat

a) kerätä kukkia metsästä b) kerätä sammalta metsästä c) kaataa puita metsästä

3. Luonnontilainen metsä tarkoittaa metsää

a) joka on kaukana ihmisasutuksesta b) jonka kasvuun ja kehitykseen ihminen ei puutu

c) jossa elää luonnonvaraisia eläimiä

4. Metsää uudistava häiriö voi olla

a) kova melu b) rankkasade c) metsäpalo

5. Talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä siten, että siellä on vähemmän

a) puita b) syötäväksi kelpaavia marjoja c) erilaisia eliölajeja

6. Hajottajien ansiosta

a) kuolleiden eliöiden sisältämät aineet päätyvät takaisin maaperään kasvien käytettäväksi

b) puiden juuret hapertuvat vähitellen, ja puut kuolevat muodostaen aukkoja metsään

c) metsissä on runsaasti lahopuuta, joihin linnut voivat tehdä pesiä

7. Yhteyttämisessä

a) kasvit saavat energiaa maasta b) kasvit poistavat energiaa lehdistään

c) kasvit sitovat auringon energiaa

8. Kaikista Suomen metsistä talousmetsiä on

a) 50 % b) 95 % c) 75 %

9. Sienen tärkein osa on

a) lakki b) sienirihmasto c) sienijuuri

10. Jokamiehenoikeudet kieltävät

a) roskaamisen b) onkimisen c) saastuttamisen

Katso monivalintatehtävien oikeat vastaukset tästä

1. b    2. a    3. b    4. c    5. c    6. a    7. c    8. b    9. b    10. a


Mene metsään!

Virtuaalimetsän lisäksi kannattaa tutustua myös ihan oikeisiin metsiin. Voit mennä lähialueesi metsään, oli se sitten pieni kaupunkimetsikkö, luonnonmetsä tai talousmetsä. Mitä tuottajia löydät lähimetsästäsi? Entä pystytkö löytämään yhtään kuluttajaa, joko kasvinsyöjää tai petoa? Miten on hajottajien laita, löydätkö niitä lähimetsästäsi?