Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Miellekartta

Käsitekartta

Metsäkartta

Metsäkartalla ei tällä sivustolla tarkoitetakaan sellaista karttaa, jonka kanssa pystytään liikkumaan maastossa. Virtuaalimetsän metsäkartat auttavat sinua suunnistamaan tietoviidakossa niin, että asiat pysyvät järjestyksessä. Täällä metsäkartat ovat miellekarttoja ja käsitekarttoja.

Virtuaalimetsässä on valmiiksi laadittuja miellekarttojan Metsäpolulla käsitellyistä aiheista. Ennen tietosivuston kahlaamista voi olla hyvä käydä vilkaisemassa miellekartoista, mitä tuleman pitää. Miellekarttojen avulla voit myös helposti palauttaa mieleesi jo osaamiasi asioita metsästä. Myös Metsäpolulla seikkailun jälkeen voit miellekarttojen avulla kätevästi kerrata oppimasi asiat metsästä.

Pääset tutustumaan myös käsitekarttoihin. Käsitekartat muistuttavat miellekarttoja, mutta niissä on myös tärkeitä eroja. Käsitekartat ovat hieman monimutkaisempia ja monille myös tuntemattomampia karttoja kuin miellekartat. Sen takia löydät käsitekartta-linkin takaa tehtäviä, joiden avulla voit harjoitella käsitekarttojen tekemistä. Käsitekarttoihin kannattaa paneutua vasta Metsäpolulla kahlaamisen jälkeen.