Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle

Metsä elinympäristönä –käsitekarttatehtävä

Metsätyypit –käsitekarttatehtävä

Metsäluonnon monimuotoisuus –käsitekarttatehtävä

Käsitekartat

Käsitekartta muistuttaa miellekarttaa, mutta käsitekartassa selitetään tarkemmin, millä tavalla asiat liittyvät toisiinsa. Käsitekartassa sanat ovat ikään kuin saaria, joita yhdistetään toisiinsa silloilla. Kaksi sanaa ja niiden välinen silta muodostavat totta olevan lauseen.

Kokeile käsitekarttojen tekemistä vasemmalla olevien tehtävien avulla! Käsitekarttojen piirtämiseen tarvitset mieluiten paperia ja kynän.

Alla on käsitekartta metsän kerroksista. Siinä toisiinsa liittyvät sanat on yhdistetty viivoilla, ja viivojen viereen on lisätty tarvittavia sanoja.

Metsän kerrokset -käsitekartta