Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle
Itsearviointiin:

Kulkuohjeet

Metsätyypit

Eri alueilla kasvaa erilaisia metsiä. Kasvupaikkatekijät vaikuttavat siihen, minkälainen metsä alueelle kasvaa. Kasvupaikkatekijöitä ovat maaperä, vesi, valo ja lämpö. Hiekkaisella ja vähäsateisella paikalla kasvaa erilaista metsää kuin hyvässä mullassa runsassateisella paikalla. Myös kasvit itse vaikuttavat kasvupaikkatekijöihin: puut varjostavat toisia kasveja, ja maahan varisseet lehdet maatuvat ravinteikkaaksi mullaksi.

Metsät erotetaan toisistaan sen mukaan, minkälaisia kasveja niillä kasvaa. Kasvillisuuden mukaan luokiteltuina Suomen metsät voidaan jakaa kuiviin kangasmetsiin, tuoreisiin kangasmetsiin ja lehtoihin.


Kasvupaikkatekijät


Pohdittavaa
  • Miten eri kasvupaikkatekijät vaikuttavat kasvien kasvuun? Mihin kasvit tarvitsevat maaperää, vettä, valoa ja lämpöä?