Etusivu Metsäkartta Metsäpolku Metsäsanasto Testaa taitosi Metsän kasvit Opettajalle
Itsearviointiin:

Kulkuohjeet

Metsä elinympäristönä

Metsissä kasvaa ja elää monenlaisia eliöitä: erilaisia kasveja, eläimiä ja sieniä.
Metsä on näille eliöille koti, josta ne saavat kaiken tarvitsemansa. Kaikki metsän eliöt ovat osa metsäluontoa, ja jokaisella niistä on oma tärkeä roolinsa metsissä. Kaikki eliöt myös vaikuttavat toisiinsa tavalla tai toisella. Mikään kasvi, eläin tai sieni ei selviä elossa yksinään, vaan kaikki tarvitsevat elääkseen muita eliöitä. Näin metsän eliöt muodostavat verkon, jossa kaikki ovat yhteydessä muihin eliöihin.

Metsät eivät pysy koko ajan samanlaisina ja muuttumattomina, vaan metsissä kuuluu tapahtua erilaisia muutoksia. Metsäluonto muuttuu koko ajan: vuodenaikojen mukaan, kasvien kasvaessa, joidenkin lajien lisääntyessä ja toisten vähentyessä. Muutoksia voivat aiheuttaa myös luonnolliset häiriöt. Häiriöitä ovat esimerkiksi metsäpalot, myrskyt tai hyönteisten aiheuttamat tuhot. Häiriöt voivat olla suuria tai pieniä: metsäpalo saattaa tuhota suuren alueen metsää, tai kova tuuli voi kaataa yhden yksittäisen puun.

Häiriöt kuuluvat luonnontilaisiin metsiin, sillä niiden avulla metsä uudistuu. Häiriöt tekevät metsämaisemasta vaihtelevan: kaatuneen puun paikalle syntyy valoisa aukko, jossa uudet puut ja muut kasvit pääsevät kasvamaan. Näin samassa metsässä voi olla eri-ikäisiä puita ja paljon erilaisia kasveja.


Lue lisää metsän muutoksista!


Pohdittavaa
  • Millainen metsä olisi, jos siellä ei tapahtuisi mitään häiriöitä?

  • Onko tällainen mahdollista luonnossa?