Kielivalinta
Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 
Bioinformatiikka Helsingin yliopistossa
Menu
Yhteystiedot:
Tervetuloa!

Tietojenkäsittely ja erilaiset laskennalliset mallit ovat nykyään oleellinen osa niin biologiaa, biotekniikkaa kuin lääketiedettäkin. Tautia aiheuttavan viruksen tarttuvuutta voidaan tutkia sen kolmiulotteisen pintarakenteen mallintamisella. Geenien toimintaa voidaan selvittää tutkimalla tietokoneella DNA-jonojen rakennetta.

On syntynyt uusi monitieteinen tutkimusala, bioinformatiikka. Se kehittää laskennallisia malleja ja tietojenkäsittelymenetelmiä biologisten sovellusten tarpeisiin.

Bioinformatiikka voidaan väljästi määritellä biologisen ja lääketieteellisen informaation tietokoneavusteiseksi keräämiseksi, prosessoinniksi ja analysoinniksi. Bioinformatiikka pohjautuu matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen menetelmiin, mutta niiden kehittäminen biotieteiden käyttöön sopiviksi vaatii sekä sovellusalueen tuntemusta että menetelmien syvällistä ymmärtämistä ja uusien tekniikoiden luomista.

Tarvitaan sekä menetelmätieteellisen että biologisen ajattelutavan hallintaa. Bioinformaatikko toimiikin usein tärkeänä linkkinä näiden kahden ryhmän edustajien välillä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet bioinformatiikan opiskeluun. Alan opiskelu on järjestetty matemaattis-luonnontieteellisen ja biotieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Bioinformatiikkaa voi opiskella usealla eri laitoksella, kussakin eri asioita painottaen. Hyvä yhteistyö tiedekuntien ja laitosten välillä antaa opiskelijalle laajat mahdollisuudet muokata tutkintonsa mahdollisimman sopivaksi itselleen.

Helsingin yliopisto edustaa alan tutkimuksessa Euroopan terävintä kärkeä. Maamme suurimpana ja vanhimpana yliopistona sillä on laajat yhteydet ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Tämä takaa myös erinomaiset mahdollisuudet vaihto- ja jatko-opiskeluun.