Tutkimus Tutkijaksi Julkaisut Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Facebook

Tutkijakoulujärjestelmä jatko-opintojen tukena

Neuro

Tutkijakoulujärjestelmän tarkoituksena on parantaa tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen laatua. Tavoitteena on, että nuoren tiedemaailmaan aikovan on mahdollista tehdä mielenkiintoinen ja kannustava ura ammattitutkijana.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa kolmannes maistereista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon. Tiedekunnan piirissä toimivat tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat ovat merkittävänä tukena ja ympäristönä tiedekunnan opiskelijoiden jatko-opinnoissa.

Ajankohtaista tietoa tohtoriohjelmien järjestämistä kursseista saa tohtoriohjelmien kotisivuilta.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutus 2014 alkaen

Yliopistoon on perustettu neljä tutkijakoulua, joiden alle sijoittuu 32 tohtoriohjelmaa. Uudistuksen suurin muutos on, että jokainen tohtorikoulutettava tulee kuulumaan johonkin tohtoriohjelmaan. Kukin tohtorikoulutettava kuuluu vain yhteen tohtoriohjelmaan.

Tiedekunnat koordinoivat kukin joitakin tohtoriohjelmia, mutta tiedekuntien tohtorikoulutettavat voivat kuulua muihinkin kuin niihin.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa koordinoidaan viittä eri tohtoriohjelmaa (alla), mutta tohtorikoulutettavat voivat kuulua johonkin yhteensä 11 tohtoriohjelmasta, joihin tiedekunta osallistuu (alla).

Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat 2014-2017

Helsingin yliopistoon on perustettu neljä tutkijakoulua, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2014 alussa:

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan koordinoimat tohtoriohjelmat jakautuvat kahteen tutkijakouluun:

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu Ympäristö- elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu

Tiedekuntamme on mukana myös seuraavissa muiden tiedekuntien koordinoimissa tohtoriohjelmissa:

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu Ympäristö- elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Ennen vuotta 2014 jatko-opinto-oikeuden saaneiden ilmoittautuminen tohtoriohjelmiin

Uudet jatko-opiskelijat hakevat tohtoriohjelmiin jatko-opiskelijaksi hakeutumisen yhteydessä, mutta myös kaikki ennen vuotta 2014 tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneet tulevat kuulumaan johonkin tohtoriohjelmaan.

Ensimmäinen ilmoittautumiskierros hoidettiin keskitetysti ja opiskelijarekisteri lähetti kyseisille jatko-opiskelijoille kirjeen (linkki alla), jossa pyydettiin ilmoittautumaan johonkin tohtoriohjelmaan helmikuun 2014 loppuun mennessä. Kysely lähetettiin myös niille jatko-opiskelijoille, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet johonkin tohtoriohjelmaan. Myös heidän tuli ilmoittautua tohtoriohjelmaan kirjeen ohjeen mukaisesti. Entisten GPBM:n ja VGSB:n jatko-opiskelijoiden oletetaan tulevan pääsääntöisesti kuulumaan ILS tohtoriohjelmaan, entisten FDPPS:n opiskelijoiden DPPS ohjelmaan ja FGSN:n opiskelijoiden B&M tohtoriohjelmaan. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden tohtoriohjelmavalikoima on kuitenkin laajempi (ks. yllä).

Jos opiskelijalla on tohtorikoulutettavan palkallinen paikka jossakin vanhoista tai jatkavista tohtoriohjelmista ja tohtorikoulutettavan työsopimus jatkuu vuonna 2014, rahoitus jatkuu normaalisti. Näitäkin opiskelijoita kuitenkin pyydetään ilmoittautumaan tohtoriohjelmaan opiskelijarekisterin tietojen päivittämiseksi. Sama pätee myös syksyn 2013 palkallisten tohtorikoulutettavan tehtävien haussa menestyneisiin jatko-opiskelijoihin.

Tiedekunta käy ilmoittautumiset läpi yhdessä tohtoriohjelmien kanssa ennen päätöksen tekoa. Epäselvissä tapauksissa olemme yhteydessä jatko-opiskelijaan ja hänen ohjaajaansa. Tiedekunnan tarkistettua ilmoittautumiset, dekaani päättää tohtoriohjelmasta ja tieto siitä lähetetään opiskelijalle. Useimpien kohdalla päätös tullaan tekemään vasta jonkin ajan kuluttua ilmoittautumisen päätyttyä.

Tohtorikoulutettavan työsuhteeseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä kyseisen tohtoriohjelman koordinaattoriin.

HUOM! Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmavalikoima laajeni helmi- ja maaliskuun aikana ja tiedekunta osallistuu nyt myös ATM-DP tohtoriohjelmaan (Doctoral programme in atmospheric sciences) (tiedekuntaneuvosto 11.2.2014) ja HBGP tohtoriohjelmaan (tiedekuntaneuvosto 18.3.2014). Jos haluat liittyä jompaan kumpaan näistä ohjelmista, ole ystävällinen, tulosta opiskelijarekisterin lomake ja täytä siihen omat tietosi, kirjoita tiedekunnan alle ATM-DP tai HBGP tohtoriohjelma ja palauta lomake opiskelijarekisterin ohjeiden mukaisesti.

Unohtuiko ilmoittautua tohtoriohjelmaan 28.2. mennessä?

Ei se mitään. Voit yhä ilmoittautua alla olevan opiskelijarekisterin linkin kautta. Huomioithan kuitenkin, että tiedekunta käsittelee helmikuun jälkeen tulleet ilmoittautumiset samassa aikataulussa uusien tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakemusten kanssa.

HUOM! ilmoittautuaksesi HBGP ohjelmaan sinun tulee tulostaa opiskelijarekisterin lomake ja täyttää siihen omat tietosi sekä merkitä tiedekunnan alleHBGP tohtoriohjelma ja palauttaa lomake Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kansliaan.

Opiskelijarekisterin lähettämä kirje >>
Linkki opiskelijarekisterin ohjeisiin >>
Suora linkki e-lomakkeeseen >>

Usein kysyttyä

K: Milloin ja miten voin ilmoittautua tohtoriohjelmaan? Jos kuuluin jo entiseen ohjelmaan, joka jatkaa toimintaansa, siirrynkö siihen automaattisesti?

V: Jatko-opiskelijat ilmoittautuvat tohtoriohjelmiin 28.2.2014 mennessä opiskelijarekisterin ohjeiden mukaisesti (ks. yllä). Siirtyminen ei ole automaattista. Kysely lähetetään myös niille jatko-opiskelijoille, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet johonkin tohtoriohjelmaan tai jotka ovat syksyllä 2013 saaneet palkallisen tohtorikoulutettavan paikan jostain tohtoriohjelmasta.

K: Haen palkallista tohtorikoulutettavan paikkaa tohtoriohjelmasta. Jos saan paikan, saanko automaattisesti myös tohtorintutkinnon suoritusoikeuden?

V: Tohtoriohjelmat eivät myönnä tutkinnonsuoritusoikeutta vaan sinun tulee hakea sitä jostain tohtoriohjelmaasi osallistuvasta tiedekunnasta samanaikaisesti.

K: Tarkoittaako tohtoriohjelmaan kuuluminen, että saan myös palkkaa?

V: Ei. Kaikki tohtorikoulutettavat tulevat kuulumaan johonkin tohtoriohjelmaan omasta rahoituslähteestään riippumatta. HY:llä on muutamia rahoitettuja tohtorikoulutettavan tehtäviä, joiden hakuajoista ilmoitetaan erikseen HY:n rekrytointisivuilla sekä tohtoriohjelmien omilla sivuilla.

K: Voinko hakea palkallsita tohtorikoulutettavan tehtävää tohtoriohjelmasta, johon tiedekuntani ei osallistu?

V: Voit, mutta saadessasi paikan sinun tulee hakea tohtorintutkinnon suoritusoikeutta jostakin ohjelmaan osallistuvasta tiedekunnasta.

K: Mitkä pääaineet kuuluvat kuhunkin tohtoriohjelmaan?

V: Monen pääaineen opiskelijat sopivat tutkimusaiheeltaan useampaan tohtoriohjelmaan, eikä tohtoriohjelma riipu pääaineesta. Sinun kannattaa keskustella ohjaajasi kanssa siitä, mikä tohtoriohjelma sopisi sinulle parhaiten.


Lisää Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen uudistuksesta: