Yleistä Jatko-opintojen ohjaus

Kohti tohtorintutkintoa

Kohti lisensiaatintutkintoa

Yhteystiedot

Kanslia:
PL 56 (Viikinkaari 9)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

avoinna ma–to 12–14
pe suljettu

Perustutkintoasiat:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
biojatko-neuvonta (at) helsinki.fi

Kansainväliset asiat:
bio-sci (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Hallinto- ja henkilöstöasiat:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Väitöstilaisuus

Wahlmanin hatussa nuppineuloja

Väitöstilaisuuden järjestäminen ja kustannukset

Väittelijä sopii vastaväittäjän ja kustoksen kanssa väitöstilaisuuden ajankohdasta ja paikasta. Väittelijä, ohjaaja ja/tai väittelijän pääaine huolehtivat väitöstilaisuuden järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta.

Väitössalin voi varata esimerkiksi Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen salivarauksen kautta, jonka tilavaraajat löytyvät verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/. Väittelyluvan myöntämisen ja väitöstilaisuuden välillä on oltava riittävästi aikaa, jotta väitöksestä tiedottaminen ja väitöskirjan julkinen esilläolo ehditään järjestää.

Kustoksella ja vastaväittäjällä ei ole velvollisuutta suostua väitöstilaisuuteen, joka järjestetään normaalin työajan ulkopuolella. Väitöstilaisuuden paikkaa sovittaessa kannattaa myös huomioida etäisestä paikasta mahdollisesti koituvat lisäkulut.

Tiedekunta ei myönnä rahoitusta väitöskirjan painatukseen tai väitöstilaisuuden kuluihin. Painatuskuluihin voi hakea yliopistolta väitöskirjan painatustukea (Flamma-intranet). Muiden kulujen jakamisesta on sovittava pääaineen ja tutkimusryhmän kanssa. Usein väittelijän laitos kustantaa väitössalin. Lisäksi pääaine ja tutkimusryhmä tai tutkijakoulu/tohtoriohjelma voivat avustaa kulujen kattamisessa.

Tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion, kuten myös esitarkastajien palkkiot. Palkkion maksua varten tiedekunnan kansliaan on toimitettava palkkionmaksulomake liitteineen.


Väitöstilaisuus

Väitöstilaisuutta valvoo kustos ja siinä noudatetaan yliopiston ja tiedekunnan perinteitä. Se alkaa väittelijän pitämällä aihetta koskevalla esittelyllä (lectio praecursoria), minkä jälkeen vastaväittäjä esittää väitöstutkimuksesta omat huomautuksensa ja kysymyksensä, joihin väittelijä vastaa. Tämä tarkastus saa kestää enintään neljä tuntia. Lopuksi vastaväittäjä esittää loppulausuntonsa. Sen jälkeen on muidenkin sallittu tehdä muistutuksia väitöstutkimusta vastaan. Väitöstilaisuus saa kestää enintään kuusi tuntia. Mikäli väitös kestää pidempään kuin kolme tuntia, on kustoksen keskeytettävä tilaisuus kohtuullisen mittaisen tauon ajaksi.

Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa, jonka kielestä väitöstilaisuuden kustos määrää etukäteen kuultuaan asiassa sekä väittelijää että vastaväittäjää. Väitöstilaisuuden kielenä tulee olla joko suomi tai ruotsi, tai se kieli, jolla väitöskirja on laadittu. Väitöstilaisuus voidaan pitää muullakin kielellä, jos väittelijä suostuu siihen. Väittelijä ja vastaväittäjä voivat väitöstilaisuudessa käyttää myös eri kieliä, jos näin sovitaan.

Katso myös yliopiston yleiset ohjeet väitöstilaisuuden kulusta.