Väitöstilaisuus

Wahlmanin hatussa nuppineuloja

Väitöstilaisuuden järjestäminen ja kustannukset

Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Väittelijä sopii vastaväittäjän ja kustoksen kanssa väitöstilaisuuden ajankohdasta ja paikasta (pääsääntöisesti jo ennen vastaväittäjäehdotuksen tekemistä).

Väittelijä, ohjaaja ja/tai väittelijän pääaine huolehtivat väitöstilaisuuden järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta.

Väitössalin voi varata esimerkiksi Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen salivarauksen kautta, jonka tilavaraajat löytyvät verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/. Väittelyluvan myöntämisen ja väitöstilaisuuden välillä on oltava riittävästi aikaa, jotta väitöksestä tiedottaminen ja väitöskirjan julkinen esilläolo ehditään järjestää.

Kustoksella ja vastaväittäjällä ei ole velvollisuutta suostua väitöstilaisuuteen, joka järjestetään normaalin työajan ulkopuolella. Väitöstilaisuuden paikkaa sovittaessa kannattaa myös huomioida etäisestä paikasta mahdollisesti koituvat lisäkulut.

Tiedekunta ei myönnä rahoitusta väitöskirjan painatukseen tai väitöstilaisuuden kuluihin. Painatuskuluihin voi hakea yliopistolta väitöskirjan painatustukea (Flamma-intranet). Muiden kulujen jakamisesta on sovittava pääaineen ja tutkimusryhmän kanssa. Usein väittelijän laitos kustantaa väitössalin. Lisäksi pääaine ja tutkimusryhmä tai tutkijakoulu/tohtoriohjelma voivat avustaa vastaväittäjän kulujen kattamisessa. Kulujen kattamisesta on suositeltavaa sopia hyvissä ajoin ennen itse väitöstilaisuutta.

Tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion, kuten myös esitarkastajien palkkiot.


Väitöstilaisuus

Väitöstilaisuutta valvoo kustos ja siinä noudatetaan yliopiston ja tiedekunnan perinteitä. Se alkaa väittelijän pitämällä aihetta koskevalla esittelyllä (lectio praecursoria), minkä jälkeen vastaväittäjä esittää väitöstutkimuksesta omat huomautuksensa ja kysymyksensä, joihin väittelijä vastaa. Tämä tarkastus saa kestää enintään neljä tuntia. Lopuksi vastaväittäjä esittää loppulausuntonsa, minkä jälkeen on muidenkin sallittu tehdä huomautuksia koskien väitöstutkimusta. Väitöstilaisuus saa kokonaisuudessaan kestää enintään kuusi tuntia. Mikäli väitös kestää pidempään kuin kolme tuntia, on kustoksen keskeytettävä tilaisuus kohtuullisen mittaisen tauon ajaksi.

Kustos päättää etukäteen väitöstilaisuuden pukeutumisesta ja kielestä kuultuaan asiassa sekä väittelijää että vastaväittäjää. Väitöstilaisuuden kielenä tulee olla joko suomi tai ruotsi, tai se kieli, jolla väitöskirja on laadittu. Väittelijä ja vastaväittäjä voivat väitöstilaisuudessa käyttää myös eri kieliä, jos kustoksen kanssa näin sovitaan.

Kustoksen tehtävänä on paitsi toimia väitöstilaisuuden valvojana huolehtia vastaväittäjän ja väittelijän ohjeistamisesta väitöstilaisuuden sekä matkalaskun suhteen.

Katso myös yliopiston yleiset ohjeet väitöstilaisuuden kulusta.

 

 

29.8.2014