Tutkimus tiedekunnassa

Neuro

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen kasvavaa ja kehittyvää bio- ja ympäristötieteiden tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta on monipuolinen ja aktiivinen toimintaympäristö, jonka tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen kansainvälisestä huipputasosta kertovat niin kansallisten tutkimuksen huippuyksiköiden kuin valmistuvien tohtoreiden määrä.

Tiedekuntaan kuuluu kaksi laitosta:

  • Viikissä toimiva biotieteiden laitos on keskittynyt akvaattiseen, ekologiseen, evolutiiviseen ja molekulaariseen tutkimukseen sekä yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen.
  • Ympäristötieteiden laitos toimii Viikissä ja Lahdessa. Viikkiin keskittyy akvaattisten tieteiden ja ympäristömuutoksen ja -politiikan tutkimus. Ympäristöekologinen tutkimus sijoittuu pääosin Lahteen.

Lisäksi tiedekunnalla on tutkimustoimintaa kolmella biologisella kenttäasemalla:

Tiedekunta koordinoi viittä eri tohtoriohjelmaa sekä eri tieteenalojen ympäristötutkijoiden verkostoa, Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikköä (HENVI).