Tiedekunta Sidosryhmille Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Älä kopsaa

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Kasveja putkiloissa ylhäältä päin kuvattuna

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta edustaa bio- ja ympäristötieteiden alaa Helsingin yliopistossa. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta vastaa alan tutkimuksesta ja kouluttaa asiantuntijoita yliopistojen, tutkimuslaitosten, valtionhallinnon sekä koulu- ja yritysmaailman tarpeisiin.

Tiedekunnan edustamilla tieteenaloilla on keskeinen merkitys muun muassa terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien ratkaisemisessa, elintarviketuotannossa sekä monilla muilla teollisuuden alueilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tieto vaikuttaa myös syvällisesti maailmankuvaamme ja käsitykseemme ihmisestä.

Tiedekunnan toimintayksiköistä biotieteiden laitos, osa ympäristötieteiden laitoksesta sekä tiedekunnan kanslia sijaitsevat Viikin kampuksella Helsingissä. Ympäristötieteiden pääaineista ympäristöekologia sijaitsee Lahdessa.

Tiedekuntaan kuuluvia tutkimusasemia on Lammilla, Tvärminnessä ja Kilpisjärvellä.

Tiedekunta vastaa pitkälle myös ympäristöalan tutkimuksen ja opetuksen edistämisestä Helsingin yliopistossa. Tiedekunta toimii mm. HY:n ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön isäntäorganisaationa.

 

Vuosikertomukset

Helsingin yliopisto