Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Kanslia:
PL 65 (Viikinkaari 2a, 2. krs)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

avoinna ma–to 12–14
pe suljettu

KANSLIA ON SULJETTU 1.–31.7. 2015. Ainoastaan valintasihteerit päivystävät perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavalintoihin liittyvissä asioissa.

Perustutkintoasiat:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Kansainväliset asiat:
bio-sci (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Hallinto- ja henkilöstöasiat:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Valmistuminen

Opiskelijoita ja luuranko

Opiskelija jättää tutkintotodistuspyyntölomakkeen tiedekunnan kansliaan, kun hän haluaa valmistua. Valmiin tutkintotodistuksen opiskelija voi joko noutaa tiedekunnan kansliasta tai se voidaan postittaa hänelle noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kesäaika juhannuksesta heinäkuun loppuun, jolloin todistuksia ei kirjoiteta).

Lomakkeita ja ohjeita

Opinto- ja työelämän palaute

Helsingin yliopistossa on käytössä palautejärjestelmä, jolla kerätään vastavalmistuneilta palautetta opinnoista ja tietoa sijoittumisesta työelämään. Valmistuneiden toivotaan täyttävän opinto- ja työelämää koskeva sähköinen palautelomake .

Lisätietoja opinto- ja työelämäpalautteesta saa Urapalveluista.

Alumnitoiminta

Helsingin yliopisto tarjoaa kaikille yliopistossa opiskelleille ja työskennelleille mahdollisuuden osallistua alumnitoimintaan.

Tilastoja tiedekunnan tutkinnoista

Tiedekunnassa suoritetuista perus- ja jatkotutkinnoista pääaineittain on kerätty tilastoja.

Tutustu tilastoihin

Filosofisen tiedekunnan promootio

Promootio on kolmipäiväinen, yleensä kolmen tai neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma, jossa maisterit ja tohtorit pääsevät arvokkaissa puitteissa juhlimaan suorittamiaan tutkintoja.

Filosofinen tiedekunta vietti edellistä maisteri- ja tohtoripromootiotaan keväällä 2014. Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, bio- ja ympäristötieteellinen ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Tutustu edellisten promootioiden verkkosivuihin: | 2014 | 2010 | | 2007 | 2003 |