Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Valmistuminen

Opiskelijoita ja luuranko

Opiskelija jättää tutkintotodistuspyyntölomakkeen, kun hän haluaa valmistua. Valmiin tutkintotodistuksen opiskelija voi joko noutaa tai se voidaan postittaa hänelle (poikkeuksena kesäaika juhannuksesta heinäkuun loppuun, jolloin todistuksia ei kirjoiteta).

Lomakkeita ja ohjeita

Kandipalaute

Kun olet jättänyt tutkintotodistuspyyntölomakkeen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten, tulet saamaan sähköpostitse Kandipalautekyselyn. Vastaa kyselyyn heti, joka tapauksessa ennen tutkintotodistuksen saamista. Vastaaminen on tärkeää, jotta yliopistossa voidaan kehittää esimerkiksi opetusta, opintojen ohjausta ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijoiden tarpeiden mukaisiksi.

Urapalvelut

Helsingin yliopiston urapalvelut tukee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden laadukasta sijoittumista työelämään.

Alumnitoiminta

Helsingin yliopisto tarjoaa kaikille yliopistossa opiskelleille ja työskennelleille mahdollisuuden osallistua alumnitoimintaan.

Tilastoja tiedekunnan tutkinnoista

Tiedekunnassa suoritetuista perus- ja jatkotutkinnoista pääaineittain on kerätty tilastoja.

Tutustu tilastoihin

Filosofisen tiedekunnan promootio

Promootio on kolmipäiväinen, yleensä kolmen tai neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma, jossa maisterit ja tohtorit pääsevät arvokkaissa puitteissa juhlimaan suorittamiaan tutkintoja.

Filosofinen tiedekunta vietti edellistä maisteri- ja tohtoripromootiotaan keväällä 2014. Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasian, bio- ja ympäristötieteellinen ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Tutustu edellisten promootioiden verkkosivuihin: | 2014 | 2010 | | 2007 | 2003 |