Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Opintoihin orientointi ja opiskelijatuutorointi

Opiskelijoita ja luuranko

Opintoihin orientoiva jakso

Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa (vuonna 2016 29.8.-2.9.2016) ennen varsinaisen opetuksen alkamista niin kutsuttu opintoihin orientoiva jakso. Opintoihin orientoivan jakson tarkoituksena on antaa perustiedot tiedekunnasta, opiskelusta, tutkintojen rakenteista, opintoneuvonnasta ja erilaisista muista opiskelijan palveluista. Keskeistä opintoihin orientoivalla jaksolla ovat myös opiskelijatuutoriryhmien tapaamiset.

Uusille opiskelijoille toimitetaan opintojen aloittamista koskevat ohjeet, joista käy ilmi myös opintoihin orientoivan jakson tarkempi ohjelma aikatauluineen. Tutustu uusien opiskelijoiden infoblogiin!

Varsinainen opetus (luennot ja kurssit) alkaa vuonna 2016 5.9.2016, ks. Opetusperiodit bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Opiskelijatuutori uusien opiskelijoiden ohjaajana

Tiedekunnassa aloittaa syksyisin noin 200 uutta opiskelijaa. Uudet opiskelijat jaetaan oppiaineittain noin kymmenen hengen ryhmiin, joiden vetäjinä opiskelijatuutorit toimivat. Opiskelijatuutorit ovat pääsääntöisesti saman aineen aiemmin aloittaneita opiskelijoita. Opiskelijatuutorin tehtävänä on mm. tutustuttaa uusi opiskelija opiskeluympäristöön ja -yhteisöön sekä erilaisiin palveluihin ja käytäntöihin. Tuutorin ei itse tarvitse tietää ja osata kaikkea, vaan hän voi tarvittaessa ohjata uuden opiskelijan oikealle taholle.

Kylmiltään ei kukaan ryhdy tuutoriksi, vaan tuutoreille järjestetään keväisin tuutorointiin valmentavaa koulutusta. Tuutorit tekevät myös tuutorointisuunnitelman keväällä ja tuutorointiraportin syksyllä tuutoroinnin päätyttyä.

Opiskelijatuutoreita rekrytoidaan vuosittain yleensä helmikuussa. Tarkempaa tietoa tuutoroinnista (mm. tuutorihausta, koulutuksista, aikatauluista ja palkkiosta) on luettavissa tiedekunnan Flamma-sivuilla. Huom! Flamma on yliopiston sisäinen intranet, jonne pääset vain, jos sinulla on yliopiston mikroverkkotunnus.

Opiskelijatuutoroinnista myönnettävistä opintopisteistä tiedekunnassa on erillinen tiedekuntaneuvoston päätös.