Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Opinto-oikeudet

Opiskelijoita ja luuranko

Tutkinnonsuoritusoikeus

Kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekuntaan voi saada päävalinnan, avoimen yliopiston väylän, siirtovalinnan tai maisterivalintojen kautta. Tiedekuntaneuvosto vahvistaa valintaperusteet, ja ne ilmoitetaan tiedekunnan hakuoppaassa. Hakuopas ja muuta lisätietoa tiedekunnan opinto-oikeuksien hakemisesta on luettavissa Hakeminen-sivuilla.

Muut opinto-oikeudet

Sivuaineopinto-oikeudet

Erillisten opintojen suoritusoikeus

JOO-opinto-oikeus

Opiskeluoikeuden palautus

Opiskelija, joka ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista tiedekunnalta alla olevalla lomakkeella ja maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

  • Opiskeluoikeuden palautus (RTF) (PDF)

Huom! Jos ilmoittautumisen laiminlyönyt opiskelija haluaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää uudelleenkirjoittautumismaksun suorittaminen ja maksukuitin esittäminen yliopiston opiskelijaneuvonnan palvelupisteissä. Palautusta ei tällöin tarvitse anoa erikseen tiedekunnalta. Lisätietoa yliopiston opiskelijaneuvonnan verkkosivuilta.

Opinto-oikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua tutkinnonsuoritusoikeudesta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tiedekunnalle alla olevalla lomakkeella.

  • Opinto-oikeudesta luopuminen (PDF)