Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Tiedekunnan opinto-oppaat

Opiskelijoita ja luurankoTutkintovaatimuksilla 1.8.2015 lähtien

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja sekä sivuainekokonaisuuksia koskeva opinto-opas on ladattavissa PDF-tiedostona (2,4 MB). Huom! Opinto-oppaasta ei ilmesty painettua versiota.

Muutokset tutkintovaatimuksiin 1.8.2016 alkaen (PDF):

 • Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma
 • Ympäristötieteiden koulutusohjelma

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen sekä sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset on lisäksi esitetty sähköisessä muodossa WebOodi-järjestelmässä.

Opetusohjelmat ovat laitosten verkkosivuilla (biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos).

Lukuvuoden 2014-2015 tutkintovaatimuksilla

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja sekä sivuainekokonaisuuksia koskeva opinto-opas on ladattavissa PDF-tiedostona (2 MB). Huom! Opinto-oppaasta ei ilmesty painettua versiota.

Tietoja jatko-opinnoista ja jatkotutkintojen tutkintovaatimukset 1.8.2014 alkaen löytyvät tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta (pdf). Tutkintovaatimukset ja ajantasaiset opintojaksot tullaan lisäksi julkaisemaan myöhemmin syksyllä WebOodi-järjestelmässä.

Lukuvuosien 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014 tutkintovaatimuksilla

Opas on ladattavissa PDF-tiedostona (3 MB).

Muutokset tutkintovaatimuksiin 2012-2013 ja 2013-2014 (PDF):

 • Biokemia
 • Perinnöllisyystiede
 • Yleisen mikrobiologia
 • Ekologia ja evoluutiobiologia
 • Master’s Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban Environmental Issues (MURE)
 • Ympäristöekologia

Muutokset tutkintovaatimuksiin 2013-2014 (PDF):

 • Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma
 • Biokemia
 • Master's Degree Programme in Neuroscience (MNEURO)

Lukuvuosien 2008-2009, 2009-2010 ja 2010-2011 tutkintovaatimuksilla

Opas on ladattavissa PDF-tiedostona (4 MB).

Huom! Opinto-oppaan sivulta 159 jatkotutkintojen tutkintovaatimuksista puuttuu akvaattisten tieteiden jatko-opinnoista osa B: Kalataloustieteen ja limnologian lisensiaattiopinnot. Akvaattisten tieteiden jatkotutkintovaatimukset kokonaisuudessaan tässä tiedostossa: (PDF)

Muutokset tutkintovaatimuksiin 2009-2010 ja 2010-2011:

 • Ekologia ja evoluutiobiologia (PDF)
 • Fysiologia (PDF)

Muutokset tutkintovaatimuksiin 2010-2011:

 • Ekologia ja evoluutiobiologia (PDF)
 • Fysiologia (PDF)
 • Helsingin seudun biotekniikan (HEBIOT) koulutusohjelma (PDF)
 • Kasvibiologia (PDF)

Huom! Opinto-opas sisältää tutkintovaatimukset kolmeksi lukuvuodeksi sekä opintojen suorittamista koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Opetusohjelmat ovat laitosten verkkosivuilla (biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos).

Tiedekunnan tutkintovaatimukset (OpasOodi) on tallennettu myös WebOodiin > Opinto-oppaat.

Lukuvuosien 2005-2006, 2006-2007 ja 2007-2008 tutkintovaatimuksilla

Opas on ladattavissa PDF-tiedostona (4,76 MB).

Huom! Ks. myös alla olevat opinto-oppaseen tulleet muutokset.

Muutokset tutkintovaatimuksiin 2006-2007 ja 2007-2008:

 • Helsingin seudun biotekniikan (HEBIOT) koulutusohjelma (PDF)
 • Perinnöllisyystiede (PDF)

Muutokset opinto-oppaassa oleviin pysyväismääräyksiin:

 • tiedekuntaneuvoston 2.11.2006 hyväksymä muutos pysyväismääräysten 7 §:ään (PDF).
 • Vuonna 2005 hyväksytyt pysyväismääräykset kokonaisuudessaan: (PDF).

 

viiva
Viimeksi päivitetty 10.05.2011