Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Tiedekunnassa tarjottavat koulutusohjelmat ja pääaineet

Opiskelijoita ja luuranko

Perustutkinto-opiskelijat eli luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tai pelkästään filosofian maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat hyväksytään johonkin koulutusohjelmaan. Tiedekunnassa on lisäksi maisteriohjelmia, joihin hyväksyttävät voivat suorittaa ainoastaan filosofian maisterin tutkinnon.

Ne, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2015 tai sen jälkeen, suorittavat tutkintoaan seuraavissa koulutusohjelmissa/pääaineissa:

Biologian koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: biologia
- filosofian maisterin tutkinto: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia, perinnöllisyystiede, yleinen mikrobiologia

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma: yhteisohjelma maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa (suluissa tiedekunta tai tiedekunnat, jossa kyseinen pääaine maisterivaiheessa)
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: molekyylibiotieteet
- maisterin tutkinto: biokemia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta), biotekniikka (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), mikrobiologia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) sekä perinnöllisyystiede (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: akvaattiset tieteet
- filosofian maisterin tutkinto: akvaattiset tieteet

Ympäristötieteiden koulutusohjelma: yhteisohjelma maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa (suluissa tiedekunta tai tiedekunnat, jossa kyseinen pääaine maisterivaiheessa)
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: ympäristötieteet
-maisterin tutkinto, hakukohteena ympäristötieteet, Helsinki: agroteknologia (maatalouden ympäristöteknologia) (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), kasvintuotantotieteet (agroekologia) (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), maaperä- ja ympäristötiede (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), mikrobiologia (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) sekä ympäristömuutos ja -politiikka (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
- maisterin tutkinto, hakukohteena ympäristötieteet, Lahti: ympäristöekologia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

Pääaineissa voi olla erikoistumislinjoja, jotka käyvät ilmi tutkintovaatimuksista. Akvaattisten tieteiden, biologian ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa on opettajan suuntautumisvaihtoehto.

***

Ne, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2011 tai sen jälkeen (kuitenkin ennen 1.8.2015), suorittavat tutkintoaan seuraavissa koulutusohjelmissa/pääaineissa:

Biologian koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: biologia
- filosofian maisterin tutkinto: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia, perinnöllisyystiede, yleinen mikrobiologia

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: molekyylibiotieteet
- filosofian maisterin tutkinto: biokemia, biotekniikka, perinnöllisyystiede, yleinen mikrobiologia

Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: akvaattiset tieteet
- filosofian maisterin tutkinto: akvaattiset tieteet

Ympäristötieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: ympäristöekologia, ympäristömuutos ja -politiikka
- filosofian maisterin tutkinto: ympäristöekologia, ympäristömuutos ja -politiikka (Ympäristöekologian koulutus järjestetään Lahdessa)

Siirtymisperiaatteet bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden koulutusohjelmiin 1.8.2015 alkaen

Pääaineissa voi olla erikoistumislinjoja, jotka käyvät ilmi tutkintovaatimuksista. Akvaattisten tieteiden, biologian ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa on opettajan suuntautumisvaihtoehto.

***

Tiedekuntaan ennen 1.8.2011 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet opiskelijat voivat suorittaa opintojaan 31.7.2018 asti vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaan:

Biokemian koulutusohjelma
- biokemia

Biologian koulutusohjelma
- akvaattiset tieteet (hydrobiologia)
- ekologia ja evoluutiobiologia
- fysiologia
- kasvibiologia
- perinnöllisyystiede
- yleinen mikrobiologia
- ympäristötieteet (ympäristöbiologia)
Biologian koulutusohjelmassa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena voi olla myös biologia. Biologian koulutusohjelman opettajan suuntautumisvaihtoehdossa voi suorittaa aineenopettajan kelpoisuuden sisältävän tutkinnon.

Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma
- biotekniikka

Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelma
- akvaattiset tieteet (limnologia tai kalataloustiede)

Ympäristöekologian koulutusohjelma (koulutus järjestetään Lahdessa)
- ympäristöekologia

Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma
- ympäristötieteet (ympäristönsuojelutiede)

Pääaineissa voi olla erikoistumislinjoja.

Ennen 1.8.2011 aloittaneet bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat siirtyä uudempaan (1.8.2011 alkaneeseen) koulutusohjelmarakenteeseen tiedekunnan erikseen tekemien siirtymäperiaatteiden mukaisesti, ks. tiedekunnan koulutusohjelmauudistus ja mahdollisuudet siirtyä vanhoista koulutusohjelmista uusiin.

*******************************************************************************************************

Lisäksi tiedekunnassa on tällä hetkellä seuraavat englanninkieliset maisteriohjelmat: Master´s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT), Master´s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) ja Master's Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban Environmental Issues (MURE).