Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Kanslia:
PL 65 (Viikinkaari 2a, 2. krs)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

avoinna ma–to 12–14
pe suljettu

KANSLIA ON SULJETTU 1.–31.7. 2015. Ainoastaan valintasihteerit päivystävät perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavalintoihin liittyvissä asioissa.

Perustutkintoasiat:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Kansainväliset asiat:
bio-sci (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Hallinto- ja henkilöstöasiat:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Tiedekunnassa tarjottavat koulutusohjelmat ja pääaineet

Opiskelijoita ja luuranko

Perustutkinto-opiskelijat eli luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tai pelkästään filosofian maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat hyväksytään johonkin koulutusohjelmaan (ympäristötieteiden koulutusohjelmassa tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään suoraan pääaineeseen). Tiedekunnassa on lisäksi maisteriohjelmia, joihin hyväksyttävät voivat suorittaa ainoastaan filosofian maisterin tutkinnon.

Tiedekunnassa on seuraavat koulutusohjelmat ja niiden tutkintojen pääaineet 1.8.2011 alkaen:

Biologian koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: biologia
- filosofian maisterin tutkinto: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia, perinnöllisyystiede, yleinen mikrobiologia

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: molekyylibiotieteet
- filosofian maisterin tutkinto: biokemia, biotekniikka, perinnöllisyystiede, yleinen mikrobiologia

Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: akvaattiset tieteet
- filosofian maisterin tutkinto: akvaattiset tieteet

Ympäristötieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: ympäristöekologia, ympäristömuutos ja -politiikka
- filosofian maisterin tutkinto: ympäristöekologia, ympäristömuutos ja -politiikka (Ympäristöekologian koulutus järjestetään Lahdessa)

Pääaineissa voi olla erikoistumislinjoja. Erikoistumislinjoista päätetään tutkintovaatimusten vahvistamisen yhteydessä.

Akvaattisten tieteiden, biologian ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa on opettajan suuntautumisvaihtoehto.

Ne, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2011 tai sen jälkeen, suorittavat tutkintoaan edellä mainituissa koulutusohjelmissa/pääaineissa. Ennen 1.8.2011 aloittaneet bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat siirtyä uuteen koulutusohjelmarakenteeseen tiedekunnan erikseen tekemien siirtymäperiaatteiden mukaisesti, ks. tiedekunnan koulutusohjelmauudistus ja mahdollisuudet siirtyä vanhoista koulutusohjelmista uusiin. Tiedekuntaan ennen 1.8.2011 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet opiskelijat voivat suorittaa opintojaan 31.7.2018 asti vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaan:

Biokemian koulutusohjelma
- biokemia

Biologian koulutusohjelma
- akvaattiset tieteet (hydrobiologia)
- ekologia ja evoluutiobiologia
- fysiologia
- kasvibiologia
- perinnöllisyystiede
- yleinen mikrobiologia
- ympäristötieteet (ympäristöbiologia)
Biologian koulutusohjelmassa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena voi olla myös biologia. Biologian koulutusohjelman opettajan suuntautumisvaihtoehdossa voi suorittaa aineenopettajan kelpoisuuden sisältävän tutkinnon.

Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma
- biotekniikka

Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelma
- akvaattiset tieteet (limnologia tai kalataloustiede)

Ympäristöekologian koulutusohjelma (koulutus järjestetään Lahdessa)
- ympäristöekologia

Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma
- ympäristötieteet (ympäristönsuojelutiede)

Pääaineissa voi olla erikoistumislinjoja.

*******************************************************************************************************

Lisäksi tiedekunnassa on tällä hetkellä seuraavat englanninkieliset maisteriohjelmat: Master´s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT), Master´s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) ja Master's Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban Environmental Issues (MURE).